Zseliz, Zselíz [Želiezovce] – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Zseliz, Zselíz [Želiezovce]