Magyar tudományos könyvkiadás Szlovákiában 1918-tól napjainkig – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Magyar tudományos könyvkiadás Szlovákiában 1918-tól napjainkig

A Fórum Kisebbségkutató Intézet a Szlovákiai Magyar Írók Társaságával és a tornaljai Kulturális Antropológiai Műhellyel karöltve a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2004. november 6-án a tornaljai Városi Könyvtár helyiségeiben könyvkiállítást, majd ezt követően a városháza dísztermében a témához kapcsolódó tudományos tanácskozást rendezett. Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának az elnöke megnyitójában kiemelte, hogy egy nemzet, egy nemzeti kisebbség életében mily fontos, meghatárzó szerepet játszik a tudomány, a tudományos írásbeliség. Voltaképpen egy nemzetrész nagykorúságát is jelzi tudományos irodalma, s hogy a szlovákiai magyarság felnőtt korba lépett, ékesen bizonyítja tudományos irodalmának az a töredéke is, amely Tornalján kiállításra került (a bemutatott könyvek egyébként a somorjai Bibliotheca Hungarica gyűjteményéből voltak, de a Lilium Aurum Kiadó jóvoltából a szlovákiai magyar kiadók legújabb tudományos könyvtermését az érdeklődők meg is vásárolhatták). A Tudomány és könyvkiadás a szlovákiai magyarok körében a rendszerváltástól napjainkig című tanácskozást Dubovszky László, Tornalja polgármestere, a rendezvény fővédnöke nyitotta meg, majd Tóth Károly, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója vezette. Pusko Gábor a tornaljai Kulturális Antropológiai Műhely öt évének eredményeiről, nehézségeiről beszélt, majd Szarka László, a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézetének az igazgatója, A magyar kisebbségkutatás intézményesülésének és integrációjának a lehetőségei című előadásában európai kontextusba ágyazottan elsősorban a szlovákiai magyar tudományos intézményrendszer kialakulását mutatta be és elemezte a működés, a működtetés feltételeit. Végh László, a Fórum Kisebbségkutató Intézet könyvtárának, a Bibliotheca Hungaricanak az igazgatója a somorjai könyv- és levéltár gyűjteményeit mutatta be és a könyvtár nyújtotta lehetőségekről beszélt. Liszka József beszámolója elején méltatta a tornaljai Kulturális Antropológiai Műhely által elért eredményeket, majd a szlovákiai magyar tudományosság fogalmi meghatározására tett kísérletet, illetve röviden vázolta a magyar tudományos könyvkiadásban, Szlovákiában a rendszerváltás óta bekövetkezett változásokat, eredményeket. Hiányolt egy, terjesztéssel egybekötött központi nyilvántartást, amely lehetővé tenné, hogy a Csallóköztől a Bodrogközig megjelenő tudományos jellegű publikációkról minden érintett tudomást szerezhessen. A rendezvényt a helyi érdeklődők mellett a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön elnöki bizottságának a delegációja, a térség intézményei, múzeumai, valamint a helyi sajtó képviselői is kitüntették érdeklődésükkel. (lj)

Dátum2004-11-06
HelymutatóMűvelődési Ház, Fő tér 6, 982 01 Tornalja (Szlovákia)
RendezőFórum Kisebbségkutató Intézet
TársrendezőSzlovákiai Magyar Irók Társasága, Kulturális Antropológiai Műhely (Tornalja)
ElőadásMegnyitja: Hodossy Gyula Köszöntő: Dubovszky László Pusko Gábor: A tornaljai Kulturális Antropológiai Műhely öt éve (eredmények és távlatok) dr. Szarka László: A magyar kisebbségkutatás intézményesülésének és integrációjának a lehetőségei dr. Liszka József: A szlovákiai magyar tudományos könyvkiadás a rendszerváltástól napjainkigdr. dr. Végh László: A Bibliotheca Hungarica a szlovákiai magyar tudományosság szolgálatában Tóth Károly: Zárszó
RészlegMagyar tudományos könyvkiadás Szlovákiában 1918-tól napjainkig