Magyar Néprajzi Fórum – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Magyar Néprajzi Fórum

2005. április 28. 15.00 – A Kriza János Néprajzi Társaság és könyvtárának bemutatása 17.00 – Ünnepélyes megnyitó, Pozsony Ferenc: A KJNT másfél évtizede 19.00 – Baráti találkozó: ismerkedési est a KJNT tagjaival és a Babes-Bolyai Egyetem oktatóival, diákjaival 2005. április 29. 9.00 – 10.00 – A Magyar Néprajzi Társaság és a Györffy István Néprajzi Egyesület tervei és feladatai (2005-2010) (Korreferátumok: Bali János: A Magyar Néprajzi Társaság által szervezett Néprajzi Szeminárium jövője, Deáky Zita – Keményfi Róbert: A Györffy István Néprajzi Egyesület) 10.00 – 11.00 – A szlovákiai, kárpátaljai, szlovéniai és vajdasági néprajzi szervezetek beszámolói a hazájukban folyó magyar néprajzi kutatásokról, egyesületek, szakmai társaságok működéséről (Korreferátum: Liszka József: A szlovákiai magyar néprajzi kutatás intézményes keretei) 11.30 – 13.00 – Tudományos kutatás, kiadványok, publikációk 1990-2005 (MTA, SZNM, NM). (Korreferátumok: Borsos Balázs: Az MTA Néprajzi Kutatóintézete programjai, eredményei, tervei, Fejős Zoltán: A Néprajzi Múzeum tudományos munkája és kiadványai) 14.00 – 16.30 – Az egyetemi néprajzi képzés lehetőségei (Korreferátumok: Barna Gábor: A néprajz szegedi műhelye Voigt Vilmos: Az ELTE Folklore Tanszékének munkája és az MTA ELTE Folklór Szövegelemzési kutatócsoportja) 17.00 – 19.30 – Előadások, majd kerekasztal beszélgetés a közgyűjteményekben és kutatóintézetekben folyó középtávú programokról, kutatási tervekről, együttműködési lehetőségekről (Korreferátumok: Bárth János: Bács-Kiskun megyei kutatók Erdélyben, Cseri Miklós: Az Erdély tájegység és a hozzá kapcsolódó kutatási program, Magyari Márta: A Déri Múzeum) 2005. április 30. szombat9.00 – 13.00 – Látogatás az Erdélyi Néprajzi Múzeumban, a Babes-Bolyai Egyetemen és a Román Tudományos Akadémia Folklór Intézetében

Dátum2005-04-28 – 2005-04-30
HelymutatóKJNT székháza, Kolozsvár, str. Croitorilor nr. 15.
RendezőKriza János Néprajzi Társaság, Magyar Néprajzi Társaság
RésztvevőkLiszka József
ElőadásLiszka József: A szlovákiai magyar néprajzi kutatás intézményes keretei
RészlegMagyar Néprajzi Fórum