Somorjai Disputa 7. A szlovákiai magyar irodalom helyzete – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Somorjai Disputa 7. A szlovákiai magyar irodalom helyzete

Szakmai tanácskozás a szlovákiai magyar irodalom jelenlegi helyzetéről. Immár hetedik alkalommal gyűltek össze az irodalmárok Somorján, hogy a Fórum Kisebbségkutató Intézet falai közt rendezzék meg Somorjai Disputa elnevezésű irodalmi találkozójukat. Október 7-én az 1989 utáni szlovákiai magyar irodalomról adtak helyzetjelentést az előadók és folytattak párbeszédet a hozzászólókkal. A Csanda Gábor szervezte kerekasztal-beszélgetés a Fórum Kisebbségkutató Intézet (FKI) Magyarok Szlovákiában című gyűjteményes könyvsorozatának kultúrát tematizáló kötetéhez, azon belül az irodalmi szekcióhoz kapcsolódott. Az impozáns kötetben, mely előreláthatóan ezév decemberében lát napvilágot, a Szlovákiában íródó-létrejövő magyar irodalomról szóló átfogó tanulmányok kapnak majd helyet. A líráról H. Nagy Péter értekezik, a prózáról Dusik Anikó, a műfordításról Polgár Anikó, a gyermek és ifjúsági irodalomról Kocur László. A kritikáról, illetve az irodalomtudomány helyzetéről Csanda Gábor tudósít. A konferencián a már elkészült tanulmányokból adtak elő az előadók (H. Nagy Péter, Dusik Anikó és Polgár Anikó), valamint a szövegekhez készült korreferátumok is elhangzottak (Sánta Szilárd a lírához, Keserű József a prózáról szóló dolgozathoz szólt hozzá). H. Nagy Péter a korszakhatárok és paradigmaváltások elméleti problematikájával számot vetve a magyar nyelvű kortárs irodalom széles kontextusát és irodalmi kérdésirányait figyelembe véve vázolta többek között Tőzsér Árpád, Cselényi László, Monoszlóy Dezső, Kulcsár Ferenc, Tóth László, Varga Imre, Barak László Bettes István, Balázs F. Attila, Hizsnyai Zoltán, Juhász R. József, Mészáros Ottó, Vida Gergely, Csehy Zoltán, Németh Zoltán, Juhász Katalin és Mizser Attila lírai teljesítményét. Polgár Anikó tanulmánya a műfordítás különféle elméleti – általános és specifikus – problémaköreit, szempontjait felsorakoztatva adott pontos körképet a szlovákiai magyar műfordítás-irodalomról. Dusik Anikó A kizökkent idő tapasztalata címmel a ’89 utáni prózáról szólva Grendel Lajos, Talamon Alfonz, Farnbauer Gábor, Győry Attila, Németh Zoltán elbeszéléseit elemezte, nem feledkezve meg Gazdag József (Kilátás az ezüstfenyőkre), Archleb Levicky Dániel–Upor Tonuzaba (Aua és Auta), Norbert György (Klára), Bárczi Zsófia (A keselyű hava) és N. Tóth Anikó (Fényszilánkok) köteteiről sem. Az előadásokat korreferátumok és vita (a tulajdonképpeni disputa) követte. A dispután résztvett: Aich Péter, Bárczi Zsófia, Beke Zsolt, Benyovszky Krisztián, Bereck Annamária, Csanda Gábor, Cselényi László, Dósa Annamária, Dusik Anikó, Fónod Zoltán, Haraszti Mária, Hizsnyai Zoltán, H. Nagy Péter, H. Tóth Ildikó, Keserű József, Laca Tihamér, L. Varga Péter, Mészáros András, Németh Zoltán, (Polgár Anikó), Rácz I. Péter, Sánta Szilárd, Szigeti László, Tóth Károly, Tőzsér Árpád, Vércse Miklós, Vida Gergely. A kerekasztal-beszélgetés idejére jelent meg a Partitúra, a Sambucus Irodalomtudományi Társaság irodalomelméleti, -történeti és -kritikai folyóiratának második száma, valamint a Szőrös Kő – irodalmi, művészeti, kritikai folyóirat – idei 4. száma. Lásd még: http://www.litera.hu/object.74740553-bf04-4320-a0a4-d46a391320ba.ivy

Dátum2006-10-07
HelymutatóFórum Kisebbségkutató Intézet, Park utca 4., Somorja
RendezőSzlovákiai Magyar Írók Társasága
TársrendezőFórum Kisebbségkutató Intézet
RészlegSomorjai Disputa 7. A szlovákiai magyar irodalom helyzete