Forró ősz a hidegháborúban. Magyarország 1956-ban – filmvetítés. Bevezetőt mond: Simon Attila – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Forró ősz a hidegháborúban. Magyarország 1956-ban – filmvetítés. Bevezetőt mond: Simon Attila

Hiánypótló összefoglalás, amely világpolitikai összefüggésekben mutatja be az 1956-os magyar forrada-lom történetét. Áttekinti a II. világháború utáni status quo kialakulását, a hidegháborús korszak sajátos-ságait, a magyar forradalom kelet- közép-európai és hazai előzményeit. Korabeli dokumentumokkal ábrázolja a forradalom eseményeinek és bukásának külföldi visszhangját, a nagyhatalmak politikai megfontolásait és magatartását. Számba veszi a forradalmat követő elvándorlást és a megtorlás áldozatait. Az ismeretterjesztő történelmi dokumentumfilm képanyagát jelentős mértékben gazdagították az amerikai, francia, német, angol és orosz archívumokban újonnan felkutatott, egykorú filmtudósításokból vett idézetek.

Dátum2006-10-20
HelymutatóFórum Kisebbségkutató Intézet, Park utca 4., Somorja
RészlegForró ősz a hidegháborúban. Magyarország 1956-ban – filmvetítés. Bevezetőt mond: Simon Attila