Az Etnológiai Központ bemutatkozása a budapesti Néprajzi Múzeumban – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Az Etnológiai Központ bemutatkozása a budapesti Néprajzi Múzeumban

Az Etnológiai Központ két legújabb publikációjának, egyszersmind az egész kiadói tevékenységének az értékelő bemutatására került sor a budapesti Néprajzi Múzeumban. Paládi-Kovács Attila akadémikus elnökletével összesen hat méltatás, ismertetés hangzott el. Az elnök bevezetője után (amelyben a szlovákiai magyar néprajzi kutatás fejlődét vázolta fel a kezdetektől lényegében az Etnológiai Központ létrejöttéig) Liszka József az Etnológiai Központ tevékenységét kísérelte meg a rendelkezésre álló rövid időkeretben bemutatni. Bárth Dániel (ELTE BTK Folklore Tanszék) a központ évkönyve, az Acta Ethnologica Danubiana tizenöt évfolyamának mérlegét vonta meg (sikertörténetnek nevezve a másfél évtizedes rendszeres és kiegyensúlyozott produkciót), és mutatta be konkrétan a legutóbbi, 15. kötetet. Klamár Zoltán (Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény, Vác) L. Juhász Ilona A harmincnégyes kőnél… Haláljelek, halálhelyjelek az utak mentén című kötetét prezentálta az érdeklődőknek. Viga Gyula (Miskolci Egyetem BTK) a Lokális és regionális monográfiák című sorozatról mondta el személyes élményekkel is fűszerezett véleményét. Gecse Annabella (Damjanich János Múzeum, Szolnok) az Interethnica című kiadványsorozatot mutatta be. Végezetül Csanda Gábor a Fórum Társadalomtudományi Szemle főszerkesztője a folyóiratról, annak is inkább néprajzi vonatkozásairól beszélt.

A felszólalók az Etnológiai Központnak a szlovákiai magyarok tudományos életében betöltött szerepe hangsúlyozása mellett kiemelték annak nemzetközi vonatkozásait. Azokat a kapcsolatrendszereket, amelyek a most prezentált kiadványok létrejötte és utóélete során is meghatározóak.

Dátum2014-03-27
HelymutatóBudapest, Néprajzi Múzeum
RendezőMagyar Néprajzi Társaság (Budapest), Etnológiai Központ (Komárom)
RésztvevőkCsanda Gábor, L. Juhász Ilona, Liszka József
RészlegEtnológiai Központ