A tankönyvek szakmaisága, módszertani kérdései – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A tankönyvek szakmaisága, módszertani kérdései

A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport 2010 óta, éves-fél éves rendszerességgel valósítja meg nemzetközi tanácskozásait. Az ezeken elhangzott előadások egy része a kar tudományos folyóiratának, az Eruditio-Educationak különböző számaiban, illetve – éppen a mostani szimpózium idejére – a Terra Könyvkiadó gondozásában jelent meg. A Tanulmányok a tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről címen megjelent kötetet a Variológiai Kutatócsoport vezetője, Lőrincz Júlia mutatta be a konferencia résztvevőinek. A rendezvényen szlovákiai magyar és magyarországi (főleg nyelvészek, kisebbrészt irodalmárok és még kisebb részt folklorista) foglalkoztak a tankönyvkiadás különféle aspektusaival. A Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központja képviseletében Liszka József a Fórum Társadalomtudományi Szemle 2014. évi első számában megjelent tanulmánya továbbgondolásaként, A Kőműves Kelemenné ballada változatai tankönyveinkben. Tanulságok és problémafelvetés című előadásában az irodalmi olvasókönyvek népköltészettel foglalkozó passzusait vizsgálta.

[gview file=”https://wp-foruminst.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/04/15153029/KN_2014_04_25_Program.pdf”]

Dátum2014-04-25 – 2014-04-25
HelymutatóKomárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kar
RendezőSelye János Egyetem Tanárképző Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport
RésztvevőkLiszka József
ElőadásA Kőműves Kelemenné ballada változatai tankönyveinkben. Tanulságok és problémafelvetés.
RészlegEtnológiai Központ