Simon Attila: a jövőben sem akarunk politizálni – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Simon Attila: a jövőben sem akarunk politizálni

SOMORJA. Simon Attilát, a révkomáromi Selye János Egyetem tanszékvezető docensét kérte fel a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatói posztjáról távozó Tóth Károly a somorjai székhelyű intézmény munkájának további irányítására. A bátkai származású történész november 1-től tölti be az igazgatói tisztséget, miközben az egyetemi feladatkörét is ellátja.

Simon Attila portálunknak elmondta, hogy már elég régóta, másfél évtizede kötődik a Fórum Kisebbségkutató Intézethez, amellyel gyakorlatilag már annak a megalapítása óta együttműködik. „A későbbiekben történészként a Fórum munkatársává váltam és az intézet történetkutatási részlegének igazgatójaként dolgoztam. Ebből a pozíciómból kifolyólag azokban a kutatási projektekben vettem részt, illetve azokat irányítottam, amelyeket a részlegünk valósított meg. Ezek elég kiterjedt programok voltak, kezdve a szlovákiai magyarok története kronológiája elkészítésétől olyan történelmi témájú könyveknek a kiadásáig, amelyek a szlovákiai magyarok történetét ölelik fel“ – fejtette ki.

Tóth Károly ugyan lemond a Fórum igazgatói tisztségéről, de továbbra is az intézet igazgatótanácsának a vezetője marad. „Tóth Károly személyesen kért meg arra, hogy vállaljam az igazgatói tisztséget. Erről a kérdésről egyeztettünk az intézet vezető pozícióban levő munkatársaival, majd átgondoltam ezt a megtisztelő ajánlatot és igent mondtam a felkérésre. Úgy gondolom, hogy igazgatóként talán hasznosan tevékenykedhetem az intézetben, hiszen megfelelő vezetői és kutatói tapasztalatokkal is rendelkezem, s a Fórum jövője iránt felelősséget érzek“ – indokolta döntését az új direktor.

A Hírek.sk kérdésére, miszerint Simon Attila a Tóth Károly igazgató által megszabott úton, az elődje kollégáinak szaktudására és tapasztalataira alapozva kíván-e továbbhaladni, vagy tervez-e lényeges változtatásokat, az újdonsült igazgató így válaszolt: „Ha mérlegre tesszük a Fórum közel két évtizedes munkáját, akkor láthatjuk, hogy egy nagyon sikeres projektről van szó. Hiszen szinte a semmiből nőtt ki az intézet sokrétű tevékenysége, s ma már egy minden célra megfelelő saját székházzal és korszerű infrastruktúrával is rendelkezünk. Be tudunk kapcsolódni olyan nemzetközi projektekbe is, amelyeknek komoly tudományos értékük van. Ennek az intézetnek tehát sikeres múltja és jelene van, ezért megpróbálok a Tóth Károly által megkezdett úton továbbhaladni. Mivel azonban az eltérő személyiségünk némi változáshoz is vezethet, bizonyára lesznek majd különböző hangsúlyeltolódások. Ezeket azonban még korai lenne konkretizálni. Ami pedig a Fórum nagyon jól kiépített, kiforrott, komoly eredményeket felmutató személyi állományát illeti, azon jelenleg nem kívánok változtatni. Persze azt nem zárhatom ki, hogy idővel e téren esetleg bizonyos változások következhetnek be“ – mondta.

Tóth Károly és Simon Attila

Tóth Károly és Simon Attila beszélgetése az intézetről itt tekinthető meg.

Simon Attila az intézet működése anyagi feltételeinek biztosításával kapcsolatban elárulta, hogy vélhetően ezen a téren várnak rá a legnagyobb kihívások. „Bevallom, hogy az anyagi feltételek biztosítása terén bőven lesz mit tennem. A Fórum ugyanis nem költségvetési intézmény, tehát eddig is harcolnunk kellett a megmaradásunkért, azaz a létünket és a fejlődésünket szavatoló pénzeszközök megszerzéséért, ami elsősorban folyamatos pályázást jelent. Nos, ez az eléggé kiszámíthatatlannak tűnő rendszer a jövőben sem lesz másként. Gondolok ezzel kapcsolatban a magyarországi változásokra is: nem tudjuk, hogy odaátról majd milyen mértékű további anyagi támogatásban részesülhet a határon túli magyar tudomány. Tény, hogy itt, Szlovákiában sem túl rózsás a helyzet, de mindezek ellenére megvannak a Fórum további anyagi helyzetének biztosításával kapcsolatos konkrét elképzeléseink. Bízom abban, hogy ezentúl is működni és fejlődni fogunk“ – fejtette ki.

Portálunk kérdésére, hogy igazgatóként a szakmai szempontokra helyezi-e majd a hangsúlyt, illetve hogyan viszonyul a politikához, Simon leszögezte, hogy a Fórum kimondottan szakmai szempontok alapján működő intézet. „Emellett valamiféle közéleti szerepet is be kell töltenünk, hiszen az intézetben olyan szakemberekkel vagyok körülvéve, akik ilyen-olyan közéleti tevékenységet is kifejtenek. Természetesen mi a jövőben sem akarunk politizálni, ahogy ezt eddig sem tettük. Intézetünk számára pontosan az szavatolja a függetlenség megőrzését, hogy egy olyan szakmai szintet tudunk elérni, ami bennünket bármilyen kormányzat számára megkerülhetetlenné tesz, és mindenkor érvényesíteni tudjuk majd a szakmai elképzeléseinket“ – hangsúlyozta.

Ezt követően az intézet prioritásairól is szót ejtett. „A Fórum Intézet tevékenysége eléggé szerteágazó abból kifolyólag is, hogy több olyan tudományos részlege van, amely a somorjai központunkban működik, míg az Etnológiai Központunk Révkomáromban található. A történeti, etnológiai és szociológiai részleg is más-más kutatásokat végez. Például a szociológiai részlegünk egyik legfontosabb időszerű feladata a 2011-es szlovákiai népszámlálás adatainak a feldolgozása, még idén megjelentetjük Gyurgyík László ezen eredményekről szóló könyvét. Ez egy nagyon fontos munka lesz, amely segítségével láthatjuk azt, hogy ezen a téren hol tartunk, következhet a mérlegkészítés időszaka. Munkánk nagyon fontos részét képezi azoknak az adatbázisoknak az értékelése is, amelyek a kutatók, illetve a szlovákiai magyar múlt és jelen iránt érdeklődők számára nagyon fontosak lehetnek. Gondolok például a digitalizálási programunkra, amelynek köszönhetően mára az Új Szó napilap összes eddig megjelenő lapszáma elérhetővé vált a világhálón. A szlovákiai magyarság múltjának a megőrzése, azaz a sajtótermékek, könyvek, hanganyagok archiválása és digitalizálása a nagyközönség számára nem annyira látványos, mint például a rendezvényszervezés. Ezek a digitalizált anyagok azonban 50-100 év múlva majd hihetetlen értékeket jelentenek. S ha már prioritások: hamarosan 100 éves lesz a szlovákiai magyar közösség. Erre már most készülünk. Úgy gondoljuk, hogy az egy évszázad már elegendő távlat az átfogó értékelésre“ – jegyezte meg.

„Az idei pár hétbe már nagyszabású rendezvények, saját konferenciák nem férnek. Lesz viszont egy szociofotó kiállításunk, hiszen nálunk vannak elhelyezve azoknak a szlovákiai magyar fotósoknak, sajtófotósoknak a fényképhagyatékai, amelyekből összeállítottuk a kiállítás anyagát. A fotók a 60-as, 70-es és 80-as évek szlovákiai magyar hétköznapjait mutatják be. Társszervezőként még bekapcsolódunk egy idei pozsonyi konferencia lebonyolításába is, de inkább már a jövő évi rendezvényeinkre készülünk. Eközben szolgáltató intézetként is működünk: a szlovákiai magyarokkal kapcsolatos kiadványokat, köteteket tartalmazó kutatókönyvtárunk, a Bibliotheca Hungarica és levéltárunk munkatársai hétköznaponként 8-tól 16 óráig szakmai segítséggel várják a kutatókat és a további érdeklődőket“ – fűzte hozzá.

Simon Attila végül azt is elárulta, hogy a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatójaként nem adja fel a tanszékvezető docensi tisztségét a Selye János Egyetemen. „Úgy gondolom, hogy ez a két dolog egyelőre jól megfér egymás mellett. Az egyetemi oktatásról semmiképpen sem mondanék le, hiszen manapság a tudományos intézményvezetők többsége egyetemeken is oktat. Az, hogy majd hosszútávon a tanszékvezetői tisztség összeegyeztethető lesz-e a Fórum igazgatói pozíciójával, a következő fél évben dől el“ – zárta tájékoztatását.

Forrás: Hírek.Sk

Dátum2014-11-01
RészlegFórum Kisebbségkutató Intézet