Marburgi néprajz szakos egyetemi hallgatók az Etnológiai Központban – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Marburgi néprajz szakos egyetemi hallgatók az Etnológiai Központban

A marburgi Philipps Egyetem Európai Etnológia és Kultúratudományi Tanszékének tizenöt hallgatója, Manfred Seifert professzor vezetésével egy hetet töltött Komáromban. A tanulmányi kirándulás és terepgyakorlat sajátos ötvözeteként értelmezhető itt-tartózkodás keretében a vendégek Komárom etnikai és vallási összetételével, az itt élő nemzetiségek és vallási felekezetek együttélésének mindennapjaival igyekeztek megismerkedni. Az ismerkedés szakmai hátterét a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központja biztosította. Ennek keretében a város történelmével (erődrendszer- és múzeumlátogatás), etnikai és vallási viszonyaival (templom- és temetőlátogatás, a nemzeti szimbólumként is funkcionáló emlékművek megtekintése) ismerkedtek. Kéttagú csoportokban az Etnológiai Központ munkatársai (L. Juhász Ilona és Liszka József) által bebiztosított beszélgetőpartnerekkel interjúkat is készítettek a református, a római katolikus és a zsidó hitközség, valamint a magyar és a szlovák kulturális szervezetek képviselőivel. Sor került egy ismerkedési délutánra is a komáromi Selye János Egyetem német és angol szakos hallgatóinak egy csoportjával, valamint a Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása (TéKa) képviselőivel. Az utolsó napon az Etnológiai Központ munkájával való részletes megismerkedésre került sor, egyrészt Liszka József részletes tájékoztatása, másrészt az intézet egyes adatbázisaiban való, jórészt L. Juhász Ilona által irányított tájékozódás révén.

Dátum2015-05-23 – 2015-05-29
HelymutatóKomárom, Etnológiai Központ
RendezőEtnológiai Központ
RésztvevőkL. Juhász Ilona, Liszka József
RészlegEtnológiai Központ