Megjelent Molnár Imre kötete – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Megjelent Molnár Imre kötete

Életem egyik nagy kitüntetésének tartom, hogy azon jeles szlovákiai magyar értelmiségi elődeinknek, akiknek 1945 után átvitt értelemben, de mégis valósággal „kirántották az otthon talaját a lábuk alól”, nemcsak baráti közösségeit ismerhettem meg, hanem egyikkel-másikkal közelebbi (mondhatnám atyai) barátságot is köthettem. Emlékeikből, elbeszéléseikből megtudhattam, hogy az ő generációjuk a felvidéki magyarság egyik legtöbb veszteséget megélt rétegét alkotja. Hisz ők, fiatalkori lendületüknek, elszántságuknak köszönhetően hivatásuknak érezték, hogy a (cseh)szlovákiai magyarság „új szellemi horizontjának” megteremtői legyenek, s e cél elérésének szenteljék oda ifjú éveiket. 1945 után viszont döbbenten kellett megélniük és végignézniük eddigi munkájuk eredményeinek romba döntését, azt az időszakot, amikor a szellemi horizont kialakítása helyett a szlovákiai magyar társadalom teljes pusztulásának küszöbön álló lehetőségével kellett számolniuk.

A kötet oral history beszélgetéseiben megszólalók: Boross Zoltán, Dobossy László, Göndöcs László, Hites Kristóf, Schleicher László, Sinkó Ferenc, Szabó Károly, Varga Imre, Vigh Károly.

molnarimre

Dátum2017-01-26
RészlegFórum Kisebbségkutató Intézet