Liszka Józsefnek a Magyar Néprajzi Társaság a Györffy István Emlékérmét adományozta – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Liszka Józsefnek a Magyar Néprajzi Társaság a Györffy István Emlékérmét adományozta

A szlovákiai magyarok néprajzi kutatása, azok európai összefüggésrendszerbe való beágyazása terén kifejtett munkája és eredményei elismeréseként a Magyar Néprajzi Társaság a legmagasabb szakmai elismerésnek számító Györffy István Emlékéremmel tüntette ki Liszka Józsefet. A díj átadására a Magyar Néprajzi Társaság idei közgyűlésén került sor a budapesti Nemzeti Múzeum Dísztermében.

A Györffy István Emlékérem két oldala.

A hivatalos indoklás szerint „Liszka József rendkívül sokat tett azért, hogy a szlovákiai magyar néprajzi kutatás szerves része legyen a magyarországi néprajzi kutatásnak, vállalva a kisebbségi lét, a szlovákiai állampolgárság révén rá rótt speciális feladatokat, a két nép közti kapcsolatrendszer és szakmai együttműködés szervezésének és kutatásának többlet adottságait és terheit is. Tevékenysége révén az Etnológiai Központ a budapesti Néprajztudományi Intézet egyenrangú társintézménye lett. (…) A szlovákiai magyarság néprajzi kutatását végezni és irányítani nem egyszerűen egy etnikum kutatását jelenti, hanem – mint Liszka József ennek a kezdetektől fogva tudatában volt – a magyarság és a vele évszázadok óta együtt élő szlovákok, németek, horvátok, ruszinok, zsidók és romák kölcsönviszonyainak tanulmányozását is: ez képezi az Etnológiai Központ és egyben Liszka József egyik fő szakmai célkitűzését.”

Liszka József előadás közben

A díjazott a közgyűlésen „Nemzetiségeink és a magyar néphagyomány”. Gondolatok Györffy István A néphagyomány és a nemzeti művelődés  című röpirata egy tézise kapcsán címen tartott előadást.

(Klamár Zoltán felvételei)

[gview file=”https://wp-foruminst.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/05/15150337/1.-kozgyules-meghivo-2018.pdf”]

Dátum2018-05-09
HelymutatóNemzeti Múzeum, Budapest
RendezőMagyar Néprajzi Társaság
RésztvevőkLiszka József
RészlegEtnológiai Központ