Megjelent Popély Árpád új monográfiája – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Megjelent Popély Árpád új monográfiája

A Kalligram kiadónál megjelent munkatársunk, Popély Árpád Két választás Csehszlovákiában című monográfiája a szlovák országgyűlés és a kárpátukrán szojm 1938., illetve 1939. évi megválasztásáról. A kötet elsőként tesz kísérletet a két választás történetének, azon belül is elsősorban nemzetiségi vonatkozásainak a feldolgozására. Szerzője a történéseket elsősorban a felvidéki, illetve a kárpátaljai magyarság szemszögéből vizsgálja. Ugyanakkor nem szorítkozik kizárólag a magyar kisebbség szerepének az ábrázolására, már csak azért sem, mivel a magyarság csupán az egyik, az első bécsi döntést követően pedig már nem is a legnagyobb lélekszámú kisebbsége volt az autonóm Szlovákiának és Kárpátaljának. A két választás legnagyobb konfliktusforrását – a többpártrendszer felszámolása és a választások egypárti jellege mellett – ráadásul nem is feltétlenül a magyar kisebbség és a hatalom közötti konfrontáció jelentette, sokkal inkább a szlovákiai ruszinok önálló választási részvételének a meghiúsítása, Kárpátalján pedig az ukrán–ruszin szembenállás.

Dátum2019-04-23
RésztvevőkPopély Árpád
RészlegTörténeti Kutatások Részlege