Freiburgi konferencia az első világháború következményeiről a Duna-medencében – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Freiburgi konferencia az első világháború következményeiről a Duna-medencében

A freiburgi Kelet-európai Németek Néprajzi Intézete (IVDE) a tübingeni Dunai-sváb Történeti és Honismereti Intézet, az ulmi Dunai-sváb Központi Múzeum és a stuttgarti Magyar Intézet közreműködésével Az első világháború vége és annak következményei a Duna-medencében (Das Ende des Ersten Weltkriegs und seine Folgen im Donauraum) címen rendezett ebben és az előző évben, különféle helyszínekkel előadássorozatot. A freiburgi tematikus napot az IVDE igazgatója, Werner Mezger professzor nyitotta meg, majd felvezető előadásában Michael Prosser-Schell adta meg azt a történelemi keretet, amelybe a nap három „impulzus-előadása” szervesen beágyazódott. Elsőként Keményfi Róbert, a Debreceni Egyetem dékánja, egyszersmind a Néprajzi Tanszék vezetője A magyar néprajz- és földrajztudomány „elbizonytalanodása a Trianoni békeszerződést követően” (Die “Verzweiflung nach dem Friedensvertrag von Trianon” in der ungarischen Wissenschaft: Geographie und Volkskunde) tartotta meg vitaindító előadását, amelyben az (amúgy a magyar gyakorlatban és abban az időben testvértudományként kezelt) két tudományos diszciplína két világháború közötti kutatói dilemmáit (az etnikai térképek kérdéseit), megoldási javaslatait (etnikai, politikai, stratégiai, természetes stb. határok kérdéseit), kételyeit, álmait vette sorra. A tanácskozáson Liszka József, a Selye János Egyetem rektorhelyettese és a Fórum Intézet komáromi Etnológiai Központjának igazgatója az 1918–2018 közötti (cseh)szlovákiai magyarok mindennapi kultúrája vizsgálatának aspektusai vette számba az Aspekte der Erforschung der Veränderungen in der Alltagskultur der Ungarn in der (Tschecho-)Slowakei 1918–2018 címen tartott vitaindító előadásában. Az első két referátumot követő élénk vita és eszmecsere után Anton Holzer bécsi fotótörténész A civil lakosság és a hétköznapok közvetlenül a háború vége után Kelet-Galíciában (Zivilbevölkerung und Alltag unmittelbar nach dem Kriegsende 1917/1918 in Ostgalizien. Ein Fotoreport) tartott egy, fotótörténetileg is és etnológiailag is izgalmas előadást a harctéri és hátországi korabeli fényképfelvételek elemzésén keresztül.

Dátum2019-11-26
HelymutatóFreiburg, Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (IVDE)
RendezőInstitut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (IVDE)
TársrendezőInstitut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde (Tübingen), Donauschwäbisches Zentralmuseum (Ulm), Ungarisches Kulturinstitut (Stuttgart)
RésztvevőkLiszka József
RészlegEtnológiai Központ