Szlovákia lakosságának iskolai végzettség szerinti megoszlása az 1980. évi népszámlálás adatai alapján – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Szlovákia lakosságának iskolai végzettség szerinti megoszlása az 1980. évi népszámlálás adatai alapján

A 2019. évben a Kisebbségi Kulturális Alap (Szlovákia) anyagi támogatásban részesítette „A Szlovákia lakosságának iskolai végzettség szerinti megoszlása tekintettel a települések nemzetiségi összetételére az 1980. évi népszámlálási adatok alapján” című projektet, melyet a Selye János Egyetem nyújtott be. A projekt vezetője Gyurgyík László, a Selye János Egyetem oktatója, a Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa.

A projekt keretében végzett tevékenység eredményeképpen elkészült két adatállomány. Az első Szlovákia településsoros végzettségi mutatóit, a második a települések nemzetiségek szerinti összetételét és iskolai végzettségi adatait tartalmazza.

Az 1. adatállomány 2759 sorban 54 változót, a második 64 változót tartalmaz. Az 1980. évre vonatkozó községsoros végzettségi adatok korábban nem voltak publikálva.

A két adatállomány hasznos segítséget jelenthet Szlovákia lakossága etnodemográfiai folyamatainak megismerésében. Adatforrásként  használhatják társadalomkutatók, (főleg a nemzetiségek társadalmi változásaival foglalkozók), média- és oktatási szakemberek, de a nemzetiségek oktatási helyzetének alakulása iránt érdeklődők és az önkormányzatok is.

A két adatállomány letölthető az alábbi linkekről:

http://ef.ujs.sk/hu/hirarchivum/6007-a-lakossag-iskolai-vegzettseg-szerinti-megoszlasanak-kutatasa.html

http://ef.ujs.sk/sk/archiv/6008-vyskum-vzdelanostneho-zlozenia-obyvatelstva-2.html