Nemzetközi Gulág-konferencia Budapesten

2015. november 25-én a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja nemzetközi Gulág-konferenciát szervezett Gulag-Gupvi. A szovjet fogság Európában címmel. A nagy...
Bővebben

L. Juhász Ilona freiburgi előadása

A freiburgi Kelet-európai Németek Néprajzi Intézete (IVDE) idei tematikus konferenciáját szűken értelmezve a második világháború után Kelet-Európából kitelepített németek búcsújárásainak szentelte, tágabban általában a búcsújárások, valamint az emlékezéskultúra volt a...
Bővebben