Angyal Béla – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Angyal Béla

Titulus:Ing., PhD
Végzettség:felsőfokú
Születési év, hely:1958, Gúta
Tanulmányok, végzettség:
 • Cseh Műszaki Egyetem, Prága
 • Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
 • Szegedi Tudományegyetem Történettudományi Doktori Iskola
Munkakör, beosztás:néprajzkutató, történész
Elérhetőség:angyalbela@gmail.com

Életrajz

1977-ben érettségizett a komáromi gimnáziumban. 1982-ben szerzett villamosmérnöki
diplomát a prágai Cseh Műszaki Egyetemen. Képesítésének megfelelően először több gútai és
komáromi vállalatnál is dolgozott, majd különféle társadalmi-politikai posztokat töltött be.
1982-től önkéntes néprajzi gyűjtéseket végzett, néprajzi és helytörténeti tanulmányai jelentek
meg. A rendszerváltás után politikatörténeti kutatásokat végzett, írásai jelentek meg az 1918-
1938 közötti csehszlovákiai magyar politikai pártok történetéről. 2018-ban a Szegedi
Tudományegyetemen okleveles néprajz mesterszakos bölcsész szakképzettséget szerzett,
2018 és 2022 között ugyanitt a Történettudományi Doktori Iskola doktori képzésén vett részt
és doktori (PhD) tudományos fokozatot szerzett.

Tudományos érdeklődése elsősorban a Kisalföld településnéprajzának, és szülővárosa Gúta
történetének megismerésére összpontosul. Történeti, politikatörténeti kutatásai során a
csehszlovákiai magyarság két világháború közötti időszakával, valamint a második
világháború utáni jogfosztottság éveivel foglalkozik.

Könyvek

Tanulmányok

 • Gúta és környéke 1848–1849-ben. NAP Kiadó. Dunaszerdahely, 1997. 45 p.
 • Gúta 1945–1949. Lilium Aurum Könyvkiadó. Dunaszerdahely, 1997. 121 p.
 • Gúta 1945–1949. Második, bővített kiadás. Lilium Aurum Könyvkiadó. Dunaszerdahely, 2007. 162 p.
 • Érdekvédelem és önszerveződés. Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika történetéből 1918-1938. Kiadta a Fórum Intézet és a Lilium Aurum Könyvkiadó. Galánta-Dunaszerdahely, 2002. 347 p.
 • Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936. Kiadta a Fórum Kisebbségkutató Intézet és a Lilium Aurum Könyvkiadó. Somorja-Dunaszerdahely, 2004. 534 p.
 • „…engedjenek népem javára munkálkodni…” Palkovich Viktor életútja (1850-1930). Kiadta a Palkovich Viktor Társulat. Gúta, 2010. 94 p.
 • Kisalföldi tanyák. Gúta és vonzáskörzetének településnéprajza. Kiadta a Fórum Kisebbségkutató Intézet. Somorja-Komárom, 2012. 255 p.
 • Az árvíz. Gúta, 1965-1966. Kiadta a Fórum Kisebbségkutató Intézet. Somorja, 2015. 126. p.
 • Povodeň. Kolárovo 1965-1966. Vydal Lilium Aurum. Dunajská Streda, 2016. 111. p.
 • Dokumentumok az Országos Magyar Kisgazda Földmíves és Kisiparos Párt és a Magyar Nemzeti Párt történetéhez 1920-1936. Kiadta a Fórum Kisebbségkutató Intézet. Somorja, 2017. 214 p.
 • A 750 éves Gúta. A város története és néprajza az írott források tükrében. Kiadta a Fórum Kisebbségkutató Intézet. Somorja, 2018. 432 p.
 • Nádvágás és a nád fölhasználása Gútán. In Új Mindenes Gyűjtemény, 6. Madách Könyvkiadó. Bratislava, 1987. 105-118. p.
 • A gútaiak állattartása a XVIII-XIX. században. In Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok, 13. Veszprém, 1988. 35–38. p.
 • A vizsgált település. (Fehérváry Magdával közösen) In Fehérváry Magda (szerk.): Gúta hagyományos gazdálkodása a XX. század első felében. Kiadta a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság. Komárom, 1992. 13–30. p.
 • Állattartás. In Fehérváry Magda (szerk.): Gúta hagyományos gazdálkodása a XX. század első felében. Kiadta a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság. Komárom, 1992. 61–90. p.
 • Skúmaná lokalita. (Fehérváry Magdával közösen) In Fehérváryová, Magda (zost.): Tradičné hospodárenie v Kolárove v prvej polovici 20. storočia. Podunajské múzeum. Komárno, 1992. 11–26. p.
 • Chov hospodárskych zvierat. In Fehérváryová, Magda (zost.): Tradičné hospodárenie v Kolárove v prvej polovici 20. storočia. Podunajské múzeum. Komárno, 1992. 57–84. p.
 • A lelédi állattartás. In Liszka József (szerk.): Leléd hagyományos gazdálkodása a XX. század első felében. Kiadta a Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság és a Lilium Aurum Könyvkiadó. Komárom – Dunaszerdahely, 1994. 67–81. p.
 • A gútai ártéri tanyák és az ártéri gazdálkodás. Ethnographia 1994/1, 37–60. p.
 • Magyar szervezetek és mozgalmak Csehszlovákiában 1918–1921 (I. rész). Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2000/1 sz. 3–28. p.
 • Magyar szervezetek és mozgalmak Csehszlovákiában 1918–1921 (II. rész). Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2000/2 sz. 67–84. p.
 • A csehszlovákiai magyarság anyaországi támogatása a két világháború között. Regio 2000/3, 133–178. p.
 • A csehszlovákiai magyarság választói magatartása a két világháború között. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2001/1 sz. 3–48. p.
 • Elbeszélt történelem. Lelley János. „Apám bukásának az volt az oka, hogy nagyon reálisan látta a helyzetet.” Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2002/2 sz. 161–192.
 • Állattartás. In Muzeológiai Füzetek – Muzeologické zošity, 1. Lilium Aurum Könyvkiadó. Dunaszerdahely-Dunajská Streda, 2002. 25–31. p.
 • A magyarországi és a magyar politika vitája a Felvidéken. A Magyar Nemzeti Párt reálpolitikája az 1920-as évek közepén. In. Bárdi Nándor-Fedinec Csilla (szerk): Etnopolitika. A közösségi, magán- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép-Európában. Budapest, 2003. 127–140.
 • Állattartás Farkasdon és Negyeden. In Danter Izabella (szerk.): Hagyományos gazdálkodás a Kisalföld északi részén Farkasd, Negyed. Kiadta a Galántai Honismereti Múzeum. Galánta, 2005. 75-87. p.
 • A csehszlovákiai magyar pártok viszonya a prágai kormányzatokhoz és a szlovák autonomista törekvésekhez. In Bárdi Nándor-Simon Attila (szerk.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Teleki László Alapítvány. Somorja, 2006. 321–324 p.
 • Chov hospodárskych zvierat v obciach Neded a Vlčany. In Danterová, Izabela (red.): Tradičné hospodárenie v Podunajskej nížine. Neded, Vlčany. Galanta, 2006. 77–90.
 • Gúta a lakosságcsere éveiben, 1945-1949. In Szederjesi Cecília (szerk.): „Vonatok északnak és délnek”. A második világháborút követő szlovák-magyar lakosságcsere története és következményei. Kiadta a Nógrád Megyei Levéltár. Salgótarján, 2010. 158–175. p.
 • Aklok, szállások Gútán és környékén a 18-19. században. Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2012/1 sz. 93–123 p.
 • Dokumentumok az Országos Magyar Kisgazda Földmíves és Kisiparos Párt és a Magyar Nemzeti Párt történetéhez 1920-1936. Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2017/2, 151–182 p.
 • Adatok a szlovákiai magyarok 1945 őszén történt kényszermunkára hurcolásához. Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2018/4, 151–179 p.
 • Adatok a szlovákiai magyarok csehországi deportálásának történetéhez, 1946-1949 (1. rész) Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2019/4, 123–164 p.
 • Adatok a szlovákiai magyarok csehországi deportálásának történetéhez, 1946-1949 (2. rész) Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2020/1, 147–166 p.
 • Adatok a szlovákiai magyarok csehországi deportálásának történetéhez, 1946-1949 (3. rész) Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2020/2, 107–138 p.
 • Kolerajárványok Gútán és környékén a XIX. század második negyedében. In Fejős Sándor-Kanyári József (szerk.): „A nemzeti összetartozás jegyében” Tanulmányok a doktori és posztdoktori képzésben résztvevő, külhoni magyar egyetemi hallgatók online PhD-konferencia előadásaiból. Szeged, 2021. 23–33.