Bereck Zsuzsanna – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Bereck Zsuzsanna

Titulus: 
Végzettség:középfokú
Születési év, hely:1954, Nagybudafa
Tanulmányok, végzettség:
 • Magyar Gimnázium, Dunaszerdahely
 • Középfokú Könyvtári Szakközépiskola, Pozsony
Munkakör, beosztás:könyvtáros, bibliográfus
Elérhetőség:bereck@foruminst.sk

Életrajz

A dunaszerdahelyi Magyar Gimnáziumban érettségizett 1974-ben. Az érettségi után a dunaszerdahelyi Járási Szakszervezeti Tanács adminisztrátoraként dolgozott egy évet. Két évig járt távúton a nyitrai Pedagógiai Főiskola magyar–szlovák szakára, közben Hodosban és Egyházgellében tanított.

1977 májusától a dunaszerdahelyi Járási Könyvtár (Csallóközi Könyvtár) könyvelője. 1990-ben szakérettségit szerzett a pozsonyi Középfokú Könyvtári Szakközépiskolában. 1991-től a Bibliografia Hungarica osztályvezető bibliográfusa. Szakterülete a szlovákiai magyar sajtócikkek bibliográfiai feldolgozása volt. 2005-től a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársa, a Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár vezetője.

Tanulmányok

Bibliográfiák

Egyéb

 • Felmérés a 16–19 éves fiatalok szabadidős, olvasási és könyvtárhasználati szokásairól. A diákok többsége azért nem szeret olvasni, mert túl nagy erőfeszítés számára az olvasás.  Új Szó, Szalon (mell.), 2009.1.10., 7. sz. 16–17. p.
 • Olvasnak-e egyáltalán a fiatalok, és ha igen, mit? A 12–18 éves gyerekek és fiatalok szabadidős, olvasási és könyvtárhasználati szokásairól készült kérdőíves felmérés eredményei. Új Szó, Szalon (mell.), 2008.1.12., 10. sz. 16–17. p.
 • Turczel Lajos – személyi bibliográfia. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2007/3., 143–164. p.  ISSN 1335-4361
 • Zalabai Zsigmond bibliográfiája. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2004/1., 101–125. p.  ISSN 1335-4361
 • Szalatnai Rezső hagyatékának válogatott bibliográfiája. In Szalatnai Rezső: Elfelejtett esszék. Dunaszerdahely, 2004, Lilium Aurum, 123– 165. p. ISBN 80-8062-229-9
 • A nemzeti és etnikai kisebbségek nyelvén megjelent folyóiratok és könyvek 2005-ben Szlovákiában. In Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2005 = Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2005. Dunszerdahely, 2006, Lilium Aurum, 229–249. p. ISBN 80-89249-06-X
 • Časopisy a knihy vydané na Slovensku v roku 2004 v jazyku národnostných Menšín. In Národnostné menšiny na Slovensku, 2004. Dunajská Streda, 2005, Lilium Aurum, 150–166. p. ISBN 80-8062-247-7
 • A nemzeti és etnikai kisebbségek nyelvén megjelent folyóiratok és könyvek 2003-ban Szlovákiában. In Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2003. Dunaszerdahely, 2004, Lilium Aurum, 114–123. p. ISBN80-8062-287-6
 • Repertórium: Kalligram : 1992–2002. Pozsony, 2002, Kalligram, 238 p. ISSN 1335-1826
 • Lilium Aurum 10 év. Dunaszerdahely, 2001, Lilium Aurum, 62 p. ISBN 80-8062-107-1
 • A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar könyvgyűjteményének
 • bibliográfiája (1918–2000). 1. köt. Dunaszerdahely, 2000, Lilium Aurum, 415 p. ISBN 80-8062-085-7
 • A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar könyvgyűjteményének bibliográfiája (1918–2000). 2. köt. Dunaszerdahely, 2000, Lilium Aurum, 817 p. ISBN 80-8062-086-5
 • Könyvtár az iskolában. Korszerű működési stratégiát. Katedra, 2007/5., 6. p. ISSN 1335-6445
 • Az információfogyasztó társadalom és a könyvtár. Az információ – hatalom. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2000/3., 199–201. p. ISSN 1335-4361
 • Az információfogyasztó társadalom és a könyvtár – Tíz éve kezdte el a tevékenységét a Csallóközi Könyvtárban a Bibliografia Hungarica.
  Kisalföldi Könyvtáros, 2000/1., 63–65. p. ISSN 0209-7788