Bukovszky László – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Bukovszky László

Titulus:PhDr.
Végzettség:felsőfokú
Születési év, hely:1966, Vágsellye
Tanulmányok, végzettség:
 • Comenius Egyetem Bölcsészkara – Pozsony (Levéltárosi és Történelmi Segédtudományok Tanszéke)
Munkakör, beosztás:levéltáros, történész
Elérhetőség:laci.bukovszky@gmail.com

Életrajz

A galántai magyar gimnáziumban érettségizett 1985-ben, majd a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészkarának Levéltárosi és Történelmi Segédtudományok Tanszékén diplomázott 2001-ben. 2007-ben ugyanitt bölcsészdoktori (PhDr.) vizsgát tett. 1988-tól 2003-ig a Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárának főlevéltárosa volt. 2003-tól 2008-ig a Nemzeti Emlékezet Intézete Levéltári Főosztályának az igazgatói tisztjét látta el. 2008-tól 2010-ig a csehországi Állambiztonsági Szolgálatok Levéltárának volt a főigazgatója. Ezt követően a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalában dolgozott először mint osztályvezető, majd főosztályvezetőként. 2014-től a Híd-Most párt ombudsmani teendőit látja el.

Szakterületét elsősorban a közigazgatás-történet és az állambiztonsági szolgálatok tevékenységének kutatása jelenti. Ugyanakkor több tanulmányában foglalkozott a szlovákiai magyarság 1918 utáni és a Mátyusföld általános történetével is.

Könyvek

Tanulmányok

Könyvszerkesztés

 • Bukovszky László: Taksony nevezetességei. KT Könyv- és Lapkiadó, Komárom 1993.
 • Bukovszky László: Pongrácz Ágoston és Negyed. KT Könyv- és Lapkiadó, Komárom 2002.
 • Bukovszky László–Pekarovic György: A galántai Szent István király plébániatemplom 200 éve. Pro Renovatione Galánta, Szered 2005.

Társszerző

 • Vághosszúfalu. Szerk.: Novák Veronika. Clara Designe Studio 1993
 • Vága község története. Szerk.: Pukkai László. Galánta 1994
 • Tornóc története. Szerk.: Pukkai László, Tornóc község önkormányzata 1995.
 • Nádszeg múlt és jelen. Szerk.: Novák Veronika, Magyar Vasárnap Kiadó, Komárom é.n.
 • Nemeskajal története. Szerk.: Pukkai László. Nemeskajal Önkormányzata 1997
 • Szerk.: Novák Veronika. AB Art Könyvkiadó 2002.
 • Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk: Pálmány Béla, Magyar Országgyűlés, Budapest 2002.
 • Vágsellye 1002–2002. Szerk.: Novák Veronika, Vágsellye és Vidéke Polgári Társulás 2002.
 • A Kárpát-medence levéltári forrásai I. A szlovákiai levéltárak magyar provenienciájú fondjai és állagai 1918-ig és 1938–1945 között.: Novák Veronika, Budapest 2004.
 • Galánta 1237–2007. Szerk.: Pukkai László. Galánta város 2007.
 • A szlovákiai levéltári rendszerről. In: Szabolcs-szatmár-beregi levéltári évkönyv. 10. Nyíregyháza 1994.41–45.
 • A szlovák–magyar lakosságcsere iratai a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltárában. In: Szabolcs-szatmár-beregi levéltári évkönyv. 11. Nyíregyháza 1995. 229-241. 
 • A nyíregyházi tirpákság áttelepülésének levéltári forrásai Szlovákiában. In: Szabolcs-szatmár-beregi levéltári évkönyv. 12. Nyíregyháza 1997. 365–380.
 • A nyíregyházi tirpákság áttelepülésére vonatkozó adatok a Sloboda című lapban. In: Szabolcs-szatmár-beregi levéltári évkönyv. 13. Nyíregyháza 1999. 85–97.
 • A nyíregyházi CSÁB területi hivatala és iratanyaga. In: Nagy Ferenc (szerk.): Tanulmányok Kárpátalja, Erdély és a Felvidék múltjából. Nyíregyháza 1999.
 • Népképviseleti választások Nyitra megyében 1848-ban. In: Szabolcs-szatmár-beregi levéltári évkönyv. 14. 2000. 39–50.
 • Szlovák-magyar lakosságcsere 1946–1948. In: Novák Veronika (szerk.): Migráció, Lilium Aurum, 2001, 189–207.
 • Bezpečnostný odbor ŠtB pri MV SSR a jeho pozícia v rámci mocenských štruktúr (1969–1970). In: Pamät národa 4/2005 sz.
 • Archív Ústavupamäti národa (Nation´s Memory. Institute Archive). In: Pamäť národa (Nation´s Memory), 1/2005 sz., 58–63
 • Mikrofilmy v Archíve Ústavu pamäti národa. (Microfilms in the Archive of Nation´s Memory Institute). In. Pamäť národa 4/2005 sz.
 • A magyar-szlovák lakosságcsere párhuzamai a Galántai járás és Nyíregyháza között. In: Csombor Erzsébet–Tóth Krisztina (szerk.): Levéltár és helytörténet, Esztergom 2005, 329–344.
 • Államhatalmi változások a Mátyusföldön 1918–1919-ben és 1938-ban. In: Bukovszky László (szerk.) Mátyusföld II. Egy régió története a XI. Századtól 1945-ig. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Komárom-Dunaszerdahely 2005, 123–149.
 • A Mátyusföld közigazgatásának alakulása. In: Bukovszky László (szerk.) Mátyusföld II. Egy régió története a XI. Századtól 1945-ig. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Komárom–Dunaszerdahely 2005, 23–45.
 • A műveltség és közművelődés évszázadai a Mátyusföldön. In: Bukovszky László (szerk.) Mátyusföld II. Egy régió története a XI. Századtól 1945-ig. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Komárom–Dunaszerdahely 2005, 237–259.
 • Az 1849-49-es forradalom és szabadságharc mátyusföldi eseményei. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Komárom–Dunaszerdahely 2005, 93–123.
 • A mátyusföldi magyarok áttelepítése Magyarországra. In: Márkusné Vörös Hajnalka–Mészáros Veronika (szerk.): Háztörténetek. A dunántúli németek kultrális jellemzői, Veszprém 2006, 323–335.
 • Az Államvédelmi Hatóság (StB) és az 1956-os magyar forradalom. In: Edita, Ivanicková–Simon Attila (szerk.): Az 1956-os magyar forradalom és Szlovákia, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, Somorja-Pozsony, 2006, 75–81.
 • Štátna bezpečnosť a maďarská revolúcia v roku 1956. State Security and the Hungarian Revolution in 1956. In: Pamäť národa 4/2006 sz., 15–21.
 • Menekültügy Komárom vármegyében a második világháború végén. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 9. évf., 2007/2. szám, 37–50.
 • AvisszacsatoltFelvidék (Dél-Felvidék) közigazgatási szervezete. Limes, 20 (2007), 2. sz. 53–64.
 • Podoby maďarsko-slovenskej výmeny obyvateľstva medzi okresom Galanta a Nyíregyháza. (Hungarian – Slovak Exchange of Population between Galanta and Nyíregyháza District). In. Pamäť národa 1/2007 sz., 37–47.
 • Október szlovák recepciójának tükröződése a (cseh)szlovák állambiztonsági iratokban. In: Rainer János–Somlai Katalin (szerk.): Az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban. 1956-os Intézet, Évkönyv XIV., 2006–2007, Budapest 2007, 335–348.
 • Arany Albert László és a Cehszlovákiai Magyar Népi Demokratikus Szövetség. In: Tóth Károly–Végh László (szerk.): Emlákkönyv Arany A. László tiszteletére. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2007, 83–108.
 • Archív bezpečnostních složek (základní informace). (Security Services Archive – organisation, tasks and activities). In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, 6/2008 sz., 7–19.
 • Archív Ústavu pamäti národa ako zdroj k aktivitám KGB (The Archive of the Nation´s Memory Institute in the Capacity of Resources for KGB Activities). In: Alexandra, Grúňová (szerk.): Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945–1989, I. Bratislava 2008, 24–30.
 • Archivy bezpečnostních složek po dvaceti letech (Úvod k tzv. Quintanově zprávě) (Twenty Years Later – Security Services Archive (with an Introduction on the so-called Quintana Report for UNESCO by the International Council of Archives). In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, 7/2009 sz., 7–34.
 • Ochrana sovietskych vojsk a sovietskych vojenských objektov (Cooperation of StB and KGB on protection of Soviet troops and army premises). In: Kateřina, Volná (szerk.): Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II., Praha 2009, 25–37.
 • A szlovákiai magyar kisebbség és az állambiztonság (1948–1963). In: Húshegyi Gábor (szerk.): Magyarok a sztálinista Csehszlovákiában 1948–1963. Pozsony 2011, 69–83.
 • Kaiesr Gyula életpályája. In: Kaiser Gyula: Nehéz hőskölteményt nem írni. Az Országos Keresztényszocialista Párt kezdetei. Szerk.: Bukovszky László. Media Nova M, Dunaszerdahely 2014. 9–21.
 • Mátyusföld II. Egy régió története a XI. századtól 1945-ig. Szerk.: Bukovszky László. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Komárom–Dunaszerdahely 2005.
 • Kaiser Gyula: Nehéz hőskölteményt nem írni. Az Országos Keresztényszocialista Párt kezdetei. Szerk.: Bukovszky László. Media Nova M, Dunaszerdahely 2014.