Csanda Gábor – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Csanda Gábor

Titulus: PhDr.
Végzettség: felsőfokú
Születési év, hely: 1963, Pozsony
Tanulmányok, végzettség:
 • Comenius Egyetem, Pozsony (magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom)
Munkakör, beosztás: kiadói igazgató, a Fórum Társadalomtudományi Szemle főszerkesztője
Elérhetőség: csanda.gabor@foruminst.sk

Bemutatkozás

Életrajz

A pozsonyi magyar gimnáziumban érettségizett 1982-ben, 1987-ben a pozsonyi Comenius Egyetemen végzett magyar–szlovák szakon. Első munkahelye az akkori csehszlovák rádió magyar adása volt (ma: Pátria rádió), itt hírszerkesztőként dolgozott, majd az Irodalmi Szemle és a Kalligram folyóirat szerkesztője, néhány évig a nyitrai tanárképző főiskola (ma: Konstantin Egyetem) magyar tanszékén tanított régi magyar irodalmat, szlovákiai magyar irodalmat, stilisztikát, irodalomelméletet és gyermekirodalmat. Volt a Vasárnap családi magazin szerkesztője, az Új Szó napilap szerkesztője. A Madách Egyesület alelnöke. A Bázis Egyesület pártoló tagja. Könyveket szerkeszt, a Fórum Társadalomtudományi Szemle főszerkesztője. Több gyűjteményes munka (tanulmánykötet és antológia) összeállítója.

 

Könyvek

Tanulmányok

Egyéb

 • Hatala, Marián: Különórák focival. Ford.: Cs.G. Pozsony, Madách Egyesület, 2023, 96 p. ISBN 978-80-89833-38-2
 • Kamenická, Viera: Chaszam Szófer, a pozsonyi csodarabbi. Ford.: Cs.G. Pozsony, Pozsonyi Kifli Polgári Társulás, 2022, 56 p. ISBN 978-80-89927-18-0
 • Kamenická, Viera: Pozsonyi zsidó mesék. Ford.: Cs.G. Pozsony, Pozsonyi Kifli Polgári Társulás, 2018, 56 p. ISBN 978-80-89927-03-6
 • Keresetlen szavak. Beszélgetések Hodossy Gyulával. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2010, 160 p.
 • Bolemant Lilla–Csanda Gábor–Patus János: Irodalmi szöveggyűjtemény középiskolásoknak 1. Bratislava, SPN–Mladé letá, 2007, 296 p. [7–59., 231–295. p.] ISBN 978-80-10-01299-2
 • Irodalmi szöveggyűjtemény középiskolásoknak 2. Bratislava, SPN–Mladé letá, 2008, 520 p. ISBN 978-80-10-01505-4
 • Csanda Gábor–Gubíkné Harmati Mária: Irodalom a középiskolák 4. osztálya számára 2. Bratislava, SPN–Mladé letá, 2006, 264 p. [13–100. p.] ISBN 80-1-00698-X
 • Csanda Gábor et al.: Magyarok Szlovákiában III. Kultúra (1989–2006). Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, 330 p. [11–17., 57–66. p.] ISBN 978-80-89249-05-1
 • Németh Zoltán et al.: A (cseh)szlovákiai magyar irodalom oktatása. Konferencia az irodalomoktatásról Nyitrán, 2006. szeptember 29-én. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, 60 p. [41–45. p.] ISBN 978-80-89249-07-7
 • Bolemant Lilla–Csanda Gábor: Irodalom a középiskolák 3. osztálya számára. 2. rész. Bratislava, SPN–Mladé letá, 2005, 360 p. [9–138. p.] ISBN 80-10-00321-2
 • Csanda Gábor–Patus János: Irodalom a középiskolák 3. osztálya számára. 1. rész. Bratislava, SPN–Mladé letá, 2004, 402 p. [7–89. p.] ISBN 80-10-00033-7
 • Csanda Gábor–Kováts Miklós–Tankó László: Irodalom a középiskolák 1. osztálya számára. Bratislava, SPN–Mladé letá, 2004, 240 p. [28–66., 75–98., 105–162. p.] ISBN 80-10-00579-7
 • Dusza István: A papír partján. Válogatott irodalmi tanulmányok és kritikák. Válogatta, összeállította, névmutató és utószó: Cs.G. Dunaszerdahely, Nap Kiadó, 2003, 176 p. ISBN 80-89032-31-1
 • Monoszlóy Dezső: Magam vagyok Kelet s Nyugat. Válogatott versek. Válogatás és utószó: Cs.G. Somorja, Méry Ratio, 160 p. ISBN 80-88837-30-8
 • Sas Andor: A szlovákiai zsidók üldözése 1939–1945. Szöveggondozás, jegyzetek, utószó: Cs.G. Pozsony, Kalligram, 1993, 264 p. ISBN 80-7149-033-4
 • Madách a (cseh)szlovákiai magyar intézményi térben.
  A pozsonyi Madách Könyv- és Lapkiadó, valamint a Madách-díj története. In Uő (szerk.): Madách évszázadai. 297–311. Pozsony, Hagyományok és Értékek–SZMKM, 2023. ISBN 978-80-89712-23-6
 • Jegyzetek Grosschmid Géza könyvéhez. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2018/3, 61–76. p.
 • „A fantazma az a regény, amely vers”. Farnbauer Gábor: Az ibolya illata. In Károlyi Csaba (szerk.): Csipesszel a lángot. Tanulmányok a legújabb magyar irodalomról. 138–145. p. Budapest, Nappali ház, 1994. ISBN 963-04-3857-7

Fordítás

 • Viktor Janák: Egy kissé feledésbe merült irredentizmus. Csehország vagy Szlovákia? Morvaszlovák ingadozás a válságos 1938–1939-es években Ford.: Cs.G. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2023/3, 57–72. p.
 • Svetluša Surová: Politikai participáció a nemzeti kisebbségekről szóló készülő törvényben. Ford.: Cs.G. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2023/2, 53–64. p.
 • Roman Kodet: A nyugati külföldi közösség kialakulása Japánban. Ford.: Cs.G. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2022/2, 103–120. p.
 • Miriam Mlyneková: A zsidó kisebbség helyzete az 1. Csehszlovák Köztársaságban, különös tekintettel Szlovákia területére. Ford.: Cs.G. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2021/3, 65–77. p.
 • Lukáš Novotný: A Bund der Landwirte és a Deutsche christlichsoziale Volkspartei az 1918–1938-as években. Adalék a politikai aktivizmus történetéhez az első Csehszlovák Köztársaságban. Ford.: Cs.G. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2020/4, 81–101. p.
 • Grigorij Mesežnikov: Politikai tényezők a szlovák–magyar kapcsolatokban a demokratikus átalakulás időszakában: állapot, tendenciák, kihívások. Ford.: Cs.G. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2019/4, 31–47. p.
 • Eduard Nižňanský–Denisa Nešťáková: Az antiszemitizmus politikája Szlovákiában és a Svéd Királyság intervenciói 1942–1944/45 között a szlovákiai zsidók érdekében. Ford.: Cs.G. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2019/1, 91–114. p.
 • Nižňanský, Eduard: Arnošt Rosin és Czesław Mordowicz 1944-es szökése az auschwitz-birkenaui koncentrációs táborból Szlovákiába. Kísérlet a magyarországi zsidók 1944. évi deportálásának megakadályozása. Ford.: Cs.G. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2018/1, 59–80. p.
 • Borza, Peter: A görögkatolikus egyház embermentő tevékenysége 1939–1945 között Pavol Peter Gojdič OSBM eperjesi püspök példáján. Ford.: Cs.G. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2016/3, 119–127. p.
 • Fiamová, Martina: „A zsidókérdés megoldása” 1938 novemberében – zsidók deportálása Szlovákia egyes járásaiban. Ford.: Cs.G. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2015/2, 109–120. p.
 • Michela, Miroslav: A holokauszt komáromi történetéhez. Ford.: Cs.G. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2015/2, 121–132. p.
 • Nižňanský, Eduard: Zsidók deportálása Szlovákiából 1938 novemberében és zsidó táborok a (cseh)szlovák–magyar határ menti „senki földjén”. Ford.: Cs.G. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2015/2, 81–108. p.
 • Nižňanský, Eduard: A szlovák többség és a zsidó kisebbség 2. világháború alatti viszonyának kérdésköréhez. Ford.: Cs.G. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2013/3, 21–50. p.
 • Satinská, Lucia: Bratilicious Prešburg: Napjaink Pozsonya nyelvi tájképének többnyelvűsége. Ford.: Cs.G. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2013/2, 89–108. p.

Könyvismertetés

 • Romsics Ignác–Rácz András–Fedinec Csilla: Az orosz–ukrán konfliktus történelmi háttérrel. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2023/3, 149–151. p.
 • Tóth László: Hagyomány és identitás. Tanulmányok és esszék a (cseh)szlovákiai magyar irodalomhoz 2006–2021. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2022/4, 170–175. p.
 • Az éjszaka démonsminkjei, Legéndy Jácint: FBI: Maffiaszólam. Élet és Irodalom, 2022/36., szeptember 9.
 • A képek időmérő eszközök. Rakovszky Zsuzsa: Állapotváltozások. Szépirodalmi Figyelő, 2021/2, 125–130. p.
 • Lendák-Kabók Karolina (szerk.): Üvegplafon? Vajdasági magyar (értelmiségi) női perspektívák. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2020/4, 175–179. p.
 • Mohai V. Lajos: Szabadon és kötelezően. Esszék, szorgalmi feladatok. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2020/3, 174–175. p.
 • Grendel Lajos: A modern magyar irodalom története. Magyar líra és epika a 20. században. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2019/4, 173–174. p.
 • Petrogalli Oszkár: Mankón járó demokrácia. Írások, beszédek, nyilatkozatok. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2019/2, 170–172. p.
 • Kosztolányi Ádám: Keserű nevetés. Összegyűjtött írások. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2019/1, 166–169. p.
 • Tóth László: Wittgenstein szóvivője avagy Mondatok a ’mondatlan’ és ’mondhatatlan’ regényhez. https://dunszt.sk/2018/07/23/wittgenstein-ujratoltve/
 • Šétaffy, Jozef: Zabudnuté prípady inšpektora Šétaffyho. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2018/3, 173–174. p.
 • Šebo, Juraj: Útek z pekla. Životný príbeh Arnošta Rosina, väzňa, ktorému sa podarilo ujsť z Osvienčimu. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2018/1, 177–179. p.
 • Csehy Zoltán–Polgár Anikó (szerk.): A mittelszolipszizmus terei. Tőzsér Árpád életműve (poszt)modern kontextusban. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2017/4, 171–174. p.
 • Misad Katalin–Csehy Zoltán (szerk.): Nova Posoniensia V. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2016/1, 158–162. p.
 • Hliníčková, Miroslava– Sekulová, Martina (szerk.): Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku: Hľadanie východísk. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2015/4, 172–175. p.
 • Duba Gyula: Valami elmúlt II. Erni diákkora. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2014/2, 170–171. p.
 • Bárczi Zsófia (összeáll.): Szerző – szöveg – olvasat. Irodalmi szövegek elemzése és tanítása. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2013/1, 160–163. p.
 • Keszegh Béla (szerk.): A 2010-es parlamenti választások a szlovákiai magyarok tükrében. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2011/2, 169–171. p.
 • Öllös László: Národná identita slobodného človeka. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2010/2, 166–167. p.

Interjú

 • Nekem tulajdonképpen nincs kedvenc témám, sok minden érdekel. Beszélgetés a hatvanéves L. Juhász Ilona etnológussal. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2020/2, 139–167. p.
 • Mészáros András professzor hetvenéves (Mester Bélával közösen). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2019/3, 151–169. p.
 • Mindenhol, mindenkor és mindenkitől lehet tanulni”. Beszélgetés a 60 éves Liszka Józseffel. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2016/2, 135–158. p.
 • Határeset. Beszélgetés Hunčík Péterrel. In Csanda Gábor–H. Nagy Péter (szerk.): A fejek és a kalap. Pozsony, Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2012, 160 p. [113–132. p.] ISBN 978-80-971166-0-6
KategóriaMunkatársak
Címkekr