Lelkes Gábor – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Lelkes Gábor

Titulus:Mgr., PhD.
Végzettség:felsőfokú
Születési év, hely:1973, Dunaszerdahely
Tanulmányok, végzettség:
  • Comenius Egyetemen, Pozsony (geográfus szak)
  • Comenius Egyetem Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának település- és területfejlesztési programja, Pozsony (PhD.)
Munkakör, beosztás:geográfus, kutató, elemző
Elérhetőség:gaborlelkes@yahoo.co.uk

Életrajz

Dunaszerdahelyen érettségizett a magyar tannyelvű gimnáziumban. 1997-ben geográfusként végzett a pozsonyi Comenius Egyetemen, majd doktoranduszi képzésben vett részt a Comenius Egyetem Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának település- és területfejlesztési programjában. 2002 óta a Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa, kutatási területei a regionális fejlesztés alakulása Szlovákiában és Közép-Európában, valamint a Dél-Szlovákiában zajló társadalmi, gazdasági és interetnikus kapcsolatok. Részt vett több tudományos kutatási programban, főleg a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja vezetésével, amelyek a közép-európai, szlovákiai, illetve a dél-szlovákiai regionális folyamatok vizsgálatára irányultak (legutóbb az AGGLONET – Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén – Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában című projekt volt ilyen).

2007–2009 között vezetője a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ munkacsoportjának Montenegróban, területfejlesztési és várostervezési programok kidolgozásánál. 2002–2006 között az Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztérium tanácsadója dél-szlovákiai területfejlesztési kérdésekben, valamint 2000-től egészen napjainkig tanácsadóként segíti számos közép-európai város és község fejlődését, a regionális fejlesztési ügynökségek munkáját. Rendszeresen jelennek meg publikációi különböző szakmai folyóiratokban, könyvekben.

Könyvek

Tanulmányok

Régiók és gazdaság. Magyarok Szlovákiában. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2008. ISBN 978-80-89249-21-3, 258 p.

  • A régió gazdasága. In: Magyar–szlovák agglomeráció Pozsony környékén. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Győr – Somorja, 2010. ISBN 978-80-89249-43-5, p. 164–181. p.
  • HORÁTH GY.–LELKES G.: Területi kohézió a Kárpát-medencében: trendek és teendők. In: Bitskey Botond (szerk.): A határon túli magyarság a 21. században. Köztársasági Elnöki Hivatal, Budapest, 2010, ISBN 978-963-06-8928-1, p. 233–262. p.
  • Economical and social development strategy of Municipality Cetinje. Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), Bratislava – Cetinje, Slovakia – Montenegro, 2009, 134 p.
  • Economical and social development strategy of Municipality Herceg Novi, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), Bratislava – Herceg Novi, Slovakia – Montenegro, 2009, 149 p.
  • GROSZ A.–LELKES G.: A magyar–szlovák határtérség gazdasági folyamatai. In: Hardi Tamás–Tóth Károly (szerk.): Határaink mentén. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2009, p. 173–191. p.
  • Területi egyenlőtlenségek Dél-Szlovákiában az uniós tagság tükrében. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2006/4, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, ISSN 1335-4361, p. 107–144. p.
  • LELKES, G. (2005): Možnosti regionálneho rozvoja v Mikroregióne Klátovské rameno. In: Zmeny v štruktúre krajiny ako reflexia súčasných spoločenských zmien v strednej a východnej Európe. Zborník z III. Medzinárodného geografického kolokvia. Ústav geografie, Univerzita P.J.Šafárika, Košice, ISBN 80-7097-623-3, p. 79-82
  • LELKES, G. (2004): Szlovákia makrorégiói. In: Dél-Szlovákia. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Budapest – Pécs, 2004. ISBN 963 9052 33 7, p. 83–198. p.