M. Pintér Tibor – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

M. Pintér Tibor

Titulus:PhD.
Végzettség:felsőfokú
Születési év, hely:1979, Dunaszerdahely
Tanulmányok, végzettség:
 • Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara (magyar-szlovák szak)

 • ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara (nyelvtudományi doktori iskola)
Munkakör, beosztás:egyetemi docens
Elérhetőség:m.pinter.tibor@kre.hu

Életrajz

1979-ben született, 2002-ben a pozsonyi Comenius Egyetem karán szerzett magyar nyelv és irodalom – szlovák nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet. Az egyetem után 2003-tól a Gramma Nyelvi Irodában kezdett el dolgozni. Később oktatott a Selye János Egyetemen (2005/2006), az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemen (2009) és az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán (2013). 2007-2013 között a pécsi ECL Nyelvvizsgaközpont tesztszakértője, illetve vizsgáztatója. Ugyanebben az időszakban a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ akkreditációs szakértője. 2006-2013 között az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársa, 2013 óta a Károli Gáspár Egyetem Bölcsészettudományi Karán működő Nyelvtudományi Tanszékének oktatója. Elsősorban nyelvtechnológiai, nyelvpedagógiai valamint fordítástudományi tárgyakat oktat. Kutatási területe a nyelvoktatás, a kétnyelvűség, valamint a fordítástudomány, digitális bölcsészet és terminológia.

2014 óta az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara által megjelentetett Gyermeknevelés folyóirat szerkesztője, 2018–2021 között a Modern Nyelvoktatás szerkesztője, a 2021-ben megvalósult Egyesített Bibliaolvasó (ebo.kre.hu) egyik létrehozója, 2021-től a Nyelvtudományi Kutatóközpont Magyar Terminológiai Koordinációs Központjának munkatársa.

Könyvek

Tanulmányok

Könyvszerkesztés

Egyéb

 • Dringó-Horváth Ida, Dombi Judit, Hülber László, Menyhei Zsófia, M. Pintér Tibor, Papp-Danka Adrienn (2020): Az oktatásinformatika módszertana a felsőoktatásban. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem IKT Kutatóközpontja  9786155961403
 • M. Pintér Tibor – Wéber Katalin (2020):  Mérés és értékelés: magyar mint idegen nyelv. Budapest: KRE BTK–L’Harmattan, 9786155961175
 • 2020. Gyöngyösi Lívia, Kampó Ildikó és M. Pintér Tibor A magyar kiejtés tanításának elmélete és gyakorlata, KRE – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 9–18., ISBN 9789634146360
 • M. Pintér Tibor – Wéber Katalin (2019):  Mérés és értékelés: magyar mint idegen nyelv. Budapest: KRE BTK–L’Harmattan.
 • 2018. A hangtan szerepe az idegennyelv-oktatásban. In: Gyöngyösi Lívia, Kampó Ildikó és M. Pintér Tibor A magyar kiejtés tanításának elmélete és gyakorlata, KRE – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 9–18.
 • 2009. Nyelvi találkozások Dunaszerdahelyen. Kisebbségi nyelvhasználat egy szlovákiai magyar városban. Budapest: Lexica
 • 2021: Az etnikai identitás nyelvi mozgatói kisebbségben – Néhány gondolat a nemzeti identitás nyelvi megnyilvánulásairól. In: Furkó Péter – Szathmári Éva (szerk.):  Tudomány, küldetés, társadalmi szerepvállalás. A Károli Gáspár Református Egyetem 2019-es évkönyve. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 171–182.
 • 2021: Kereslet és kínálat: elmélkedés a bölcsészképzés digitális kompetenciáiról. Képzés és Gyakorlat, 19/1–2, 31–38, https://doi.org/10.17165/TP.2021.1-2.3
 • 2021: M. Pintér Tibor – Bodnár Éva – Dósa Katalin – Dorner Helga – Lénárt Krisztina – Lengyelné Dr. Molnár Tünde – Gorana Misic – Ollé János – Margaryta Rymarenko – Vörös Zoltán – Dringó-Horváth Ida: Oktatásinformatikai helyzetkép a magyarországi felsőoktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 71/03-04, 54–74.
 • 2021: M. Pintér Tibor – P. Márkus Katalin: Korpuszok a bibliafordításban mint a lexikológiai vizsgálatok eszközei. In: Fabiny Tibor – M. Pintér Tibor (szerk.) πῶς ἀναγινώσκεις; Hogyan olvasod? Felekezeteket összekötő Egyesített Bibliaolvasó (EBO) felé. Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 72–89.
 • 2020: Magyar nyelvhelyesség fordítóknak. In: Dróth, Júlia (szerk.) Fordítási és szaknyelvi gyakorlatok távoktatásban.  Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 255–­270.
 • 2020. M. Pintér Tibor – Ilkhomjon Abdullaev Glossary of Geospatial terms in Uzbek. In: sz.n. Erasmus+ in Uzbekistan. Tashkent: National Erasmus+ Office in Uzbekistan,  98–110.
 • 2020. Dringó-Horváth Ida – M. Pintér Tibor Digitális források. In: Dringó-Horváth, Ida; Dombi, Judit; Hülber, László; Menyhei, Zsófia; M., Pintér Tibor; Papp-Danka, Adrienn Az oktatásinformatika módszertana a felsőoktatásban. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem IKT Kutatóközpontja, 39–68.
 • 2020: Dringó-Horváth Ida, M. Pintér Tibor Szakmai elkötelezettség. In: Dringó-Horváth, Ida; Dombi, Judit; Hülber, László; Menyhei, Zsófia; M., Pintér Tibor; Papp-Danka, Adrienn Az oktatásinformatika módszertana a felsőoktatásban. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem IKT Kutatóközpontja, 7–38.
 • 2020. Dringó-Horváth Ida – Hülber László – M. Pintér Tibor – Papp-Danka Adrienn A tanárképzés oktatási kultúrájának több szempontú jellemzése. In: Varga Aranka – Andl Helga – Molnár-Kovács Zsófia (szerk). Új kutatások a neveléstudományokban 2019. Neveléstudomány: Horizontok és dialógusok. I. kötet. Pécs: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, 129–142.
 • 2020. Utak a bibliafordításban. In: M. Pintér Tibor – P. Márkus Katalin (szerk.) Az ige vonzásában. Lexikográfiai, fordítástudományi tanulmányok és köszöntők Magay Tamás 90. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó, Budapest, ISBN 978-963-409-258-2, 42–52.
 • 2020. Horváth László – Misley Helga – Hülber László – Papp-Danka Adrienn – M. Pintér Tibor – Dringó-Horváth Ida Tanárképzők digitális kompetenciájának mérése – a DigCompEdu adaptálása a hazai felsőoktatási környezetre. Neveléstudomány, 8/2, 5–25, DOI: 10.21549/NTNY.29.2020.2.1
 • 2020. Bible translation – A target of linguistic ideologies. SKASE Journal of Translation and Interpretation, 13/1, 21­–33.
 • 2019. Modern elméletek a bibliafordításban. In: Furkó Péter – Szathmári Éva (szerk.) Népszerű tudomány, tudománynépszerűsítés. A Károli Gáspár Református Egyetem 2019-es évkönyve. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 136–145.
 • 2019. Magyar nyelv a határon. A Termini magyar–magyar szótár. 2. rész. Magyar Nyelv 115/4, 473–479. DOI: 10.18349/MagyarNyelv.2019.4.473
 • 2019. Magyar nyelv a határon. A Termini magyar–magyar szótár. 1. rész. Magyar Nyelv 115/3, 333–347. DOI: 10.18349/MagyarNyelv.2019.3.333
 • 2019. A bibliafordítás sajátosságai a fordítástudomány tükrében. In: Bölcskei Andrea (szerk.) Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben. Budapest: KRE–L’Harmattan. 23–42.
 • 2019. Márkus Éva – M. Pintér Tibor Kezdetben vala… Szepeskáptalan. Az első német nemzetiségi tanítóképző intézet a történelmi Magyarország területén. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 21/2. sz., 93–102.
 • 2019. Digitális kompetenciák a felsőoktatásban. Modern Nyelvoktatás, 25/1., 47–59.
 • 2018. A gyermeknyelvkutatás aspektusai Magyarországon. Előszó A gyermeknyelv aspektusai szám elé. Gyermeknevelés, 6. 3. sz., 19–25. https://doi.org/10.31074/201831925
 • 2018. Tibor M. Pinter – Abdullaev Ilkhomjon. The glossary of Geospatial terms for the benefit of Uzbek GIS-community. Journal of Geographical Society of Uzbekistan, Special Volume, Tashkent, 72–79. http://www.dsingis.eu/wp-content/uploads/2018/10/Proceedings-of-the-first-DSinGIS-conference_final.pdf
 • 2017. Számszerűsített kétnyelvűség. Adatbányászati technikák haszna a nyelvészetben. In: Misad Katalin (szerk.): Kétnyelvűség térben és időben. Szenczi Molnár Albert Egyesület, Pozsony, 125–157.
 • 2017. Biztos kezdet és jó gyakorlatok a bölcsődei nevelésben. Lektori utószó. In: Bajzáth Angéla – Bereczkiné Záluszki Anna (szerk.) Paragon – Újítások a nevelés-gondozás bölcsőjében, Józsefvárosban. Budapest: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék – ELTE TÓK, 88–92.
 • 2017. Adatbányászat a kétnyelvűség mögött. In: Benő Attila – Gúti Erika – Juhász Dezső – Szoták Szilvia – Terbe Erika – Trócsányi András (szerk.) Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi dimenziók tükrében. A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Pécs, 2016) három szimpóziumának előadásai. Budapest: Termini Egyesület, 158–167.
 • 2017. Új köntösbe bújtatott múlt. Tankó Ladislav & kolektív: Slovensko–maďarský slovník. In: Fábián Zsuzsanna (szerk.) Szótárírás a Kárpát-medencében. A magyar és a szomszédos országok többségi nyelveinek kétnyelvű szótárai. Budapest: Tinta Kiadó, 32–42.
 • 2017. Infokommunikációs lehetőségek a kisgyermekkori idegennyelv-fejlesztésben In: Márkus Éva ­– M. Pintér Tibor – Trentinné Benkő Éva (szerk.) Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben. Oktatás, kutatás, innováció. Budapest: ELTE TÓK, 178–196.
 • 2016. A szerkesztő előszava. In: G. Gődény Andrea Olvasáspedagógiai tanulmányok. Budapest: ELTE TÓK, 6–8.
 • 2016. Réka Sólyom – János Imre Heltai – M. Pintér Tibor Teaching Hungarian language and literature in Hngary. In: Marek Pieniążek & Stanislav Štĕpánik  (szerk.) Teaching of National Languages in the V4 Countries. Prague: Charles University in Prague, 65–103.
 • 2016. Infokommunikáció használata a tanulásban. Elméleti megközelítés az oktatásinformatikai készségek fejlesztéséhez. Gyermeknevelés, 4. 2. sz. 11–23.
 • 2014. P. Márkus Katalin – M. Pintér Tibor Szótárak és használóik. Az angol-magyar, magyar-angol lexikográfia módszertani alapjai. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2014/4, 125–161.
 • 2014. Ludányi Zsófia, Miháltz Márton, M. Pintér Tibor, Takács Dávid Helyesiras.mta.hu – az intelligens helyesíró portál. In: Ladányi Mária-Vladár Zsuzsa-Hrenek Éva (szerk.) NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA. Interkulturális és multikulturális perspektívák II. Budapest: MANYE – Tinta Könyvkiadó, 800–807.
 • 2013. Viacjazykovosť cez jazykovú technológiu. Výskumy jazykovej technológie v Jazykovednom ústave Maďarskej Akadémie Vied. In: Slavomír Ondrejovič–Júlia Vrábľová–Anežka Krausová (szerk.) Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Sociolinguistica Slovaca 7. Bratislava: Veda, 283–289.
 • 2013. Nyelvtechnológiai segédletek a magyarnyelv-oktatásban. In: Dringó-Horváth Ida (szerk.) Digitális tananyagok – oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben. 88–99.
 • 2013. Nyelvtechnológiai javak a magyar nyelvhasználatért. In: Fedinec Csilla–Ilyés Zoltán–Simon Attila–Vizi Balázs (szerk.) A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Pozsony: Kalligram Kiadó, 577–591.
 • 2012. Miháltz Márton, Hussami Péter, Ludányi Zsófia, Mittelholcz Iván, Nagy Ágoston, Oravecz Csaba, Pintér Tibor, Takács Dávid Helyesírás.hu – Nyelvtechnológiai megoldások automatikus helyesírási tanácsadó rendszerben. In: Takács Attila–Vincze Veronika (szerk.) MSZNY2013. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: JATEPress, 135–148.
 • 2012. Maciej Ogrodniczuk, Radovan Garabík, Svetla Koeva, Cvetana Krstev, Piotr Pęzik, Tibor Pintér, Adam Przepiórkowski, György Szaszák, Marko Tadić, Tamás Váradi, Duško Vitas. Central and South-European language resources in META-SHARE In: Infotheca, 12(1)
 • 2011. Nyelvek és lehetőségeik Dunaszerdahelyen. In: Kozmács István–Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.) A csitári hegyek alatt. Írások Sándor Anna tiszteletére. Nyitra: Arany A. László Társulás–Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, 171–179.
 • 2011. Diglosia alebo funkčný bilingvizmus v jazykovom úze Rómov na Slovensku a v Maďarsku. Jazykovedný časopis 2011/1 (r. 62), 3–19.
 • 2011. A magyar nyelv szlovákiai változatainak adatbázisai. In: Szabómihály Gizella–Lanstyák István (szerk.) Magyarok Szlovákiában VII. kötet. Nyelv. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 161–178.
 • 2011. A magyar nyelv főbb lexikonjai és határon túli vonatkozásuk. In: Szoták Szilvia (szerk.) Magyar nyelv és kultúra a Kárpát-medencében. Gramma Nyelvi Iroda–UMIZ–Imre Samu Nyelvi Intézet: Dunaszerdahely–Alsóőr, 33–42.
 • 2011. A Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bővítéséről. A magyar nyelv „határtalanításának” egyik újabb eredménye. In: Benő Attila–Péntek János (szerk.) TERMINI. Magyar nyelvi kutatóhálózat tíz éve. Tanulmányok, beszámolók, kutatási programok Gramma Nyelvi Iroda–Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Dunaszerdahely–Kolozsvár, 277–299. (A Magyar Nyelvben, 2008-ban megjelent tanulmány újraközlése)
 • 2010. Nyelvhasználati sajátosságok a dunaszerdahelyi romani közösségben. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2010/1, 60–84.
 • 2010. Diglosia v používaní jazyka Rómov na Slovensku a v Maďarsku. Studie z aplikované lingvistiky 2010/1, 45–68.
 • 2010. (Váradi Tamással, Mittelholcz Ivánnal, Peredy Mártával) Bibliográfiai hivatkozások automatikus kinyerése. In: Tanács Attila–Vincze Veronika (szerk.) MSZNY 2010. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 56–65.
 • 2009. Észrevételek a cigányok diglossziájáról. In: Borbély Anna–Vančoné Kremmer Ildikó–Hattyár Helga (szerk.) Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. A 15. Élőnyelvi Konferencia tanulmánykötete. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 393–401.
 • 2009. A magyarországi és szlovákiai cigányok diglossziája: pro és kontra. In: Lanstyák István–Menyhárt József–Szabómihály Gizella (szerk.) Tanulmányok a kétnyelvűségről IV. Dunaszerdahely: Gramma, (ISBN 978-80-969556-1-9), 145–172.
 • 2009. (Mártonfi Attilával és Oravecz Csabával) Online helyesírási szótár és megvalósítási nehézségei. In: Tanács Attila–Szauter Dóra–Vincze Veronika (szerk.) MSZNY 2009. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: JATEPress, 172–182.
 • 2008. Gondolatok a Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bővítéséről. A magyar nyelv „határtalanításának” egyik újabb eredménye I.. Magyar Nyelv CIV/1, 81–89.
 • 2008. Gondolatok a Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bővítéséről. A magyar nyelv „határtalanításának” egyik újabb eredménye II.. Magyar Nyelv CIV/2, 211–218.
 • 2007. Egy „Humoros” korpuszról. In: Benő Attila–Fazakas Emese–Szilágyi N. Sándor (szerk.) Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. (Második kötet), Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó, 187–194.
 • 2007. (Menyhárt Józseffel) Nyelvek és lehetőségeik Malomhelyen. In: Bartha Csilla (szerk.) Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 293–307.
 • 2007. „Határtalan” magyar nyelv – az első, határon túli magyar nyelvváltozatokat tartalmazó strukturált magyar nyelvi korpuszról. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2007/1, 165–182.
 • 2006. (Novák Attilával) Milyen a még jobb Humor? In: Alexin Zoltán–Csendes Dóra (szerk.) Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2006), Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 60–69.
 • 2005. (Menyhárt Józseffel) Bilingvizmus v Malom Háji, alebo jazyková situácia v rómskej komunite na južnom Slovensku, In: Jozef Štefánik (red.) Individuálny a spoločenský bilingvizmus. Bratislava: FF UK, 77–82.
 • 2004. Nyelvelsajátítás, nyelvmegtartás, nyelvcsere Dunaszerdahelyen. In: P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit (szerk.)  Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere, A XII. Élőnyelvi Konferencia kötete, Budapest: Tinta Könyvkiadó, 63–71.
 • 2004. Kisebbség és nyelvhasználat, In: Lanstyák István–Menyhárt József (szerk.) Tanulmányok a kétnyelvűségről II. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 52–93.
 • 2003. Korpuszok – a múltban és napjainkban. Katedra X/9., 24–25.
 • 2003. Amit a modern nemzeti korpuszokról tudni kell. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2003/3, 71–85.
 • 2002. A bekezdéstől a befejezésig. Iskolai fogalmazások néhány szövegnyelvészeti sajátosságáról. Katedra X/1., 24–26.
 • 2021. Fabiny Tibor – M. Pintér Tibor (szerk.) πῶς ἀναγινώσκεις; Hogyan olvasod? Felekezeteket összekötő Egyesített Bibliaolvasó (EBO) felé. Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont.
 • 2020. M. Pintér Tibor – P. Márkus Katalin (szerk.) Az ige vonzásában. Lexikográfiai, fordítástudományi tanulmányok és köszöntők Magay Tamás 90. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó, Budapest, ISBN 978-963-409-258-2
 • 2020. Fóris, Ágota (szerk.) – Bölcskei, Andrea (szerk.) – M., Pintér Tibor (szerk.) – Szoták, Szilvia (szerk.) – Tamás, Dóra Mária (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben: I. Terminológia, lexikográfia, fordítás. Budapest, Magyarország: Akadémiai Kiadó ISBN: 9789634545354
 • 2012. Pintér Tibor – Pődör Dóra – P. Márkus Katalin (szerk.) Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére. Szeged: Grimm Kiadó.
 • 2007. 11th International Conference on Minority Languages. Conference abstracts. July 5–6 2007, Pécs: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences–Research Institute for Ethnic and National Minority Studies, Hungarian Academy of Sciences–Faculty of Political and Legal Sciences, University of Pécs. (Csipes Zoltánnal – szöveggondozás)
 • Bartha Csilla (szerk.) 2007. Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. (Szalai Andreával – szöveggondozás)
 • Bodor Béla (szerk.) 2007. Újraolvasott negyedszázad. Szépírók szimpóziuma a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 2006. szeptember. 14., Budapest: Szépírók Társasága. (nyelvi lektor)

Recenziók, ismertetések

 • Fóris Ágota – Bölcskei Andrea – Bóna Judit – Gráczi Tekla Etelka – Markó Alexandra (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás III. (Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. Fonetika) (Budapest: Akadémiai Kiadó. 2020.) Alkalmazott Nyeltvudomány 2020/2
 • Ismertető: Kovács László – Márka és márkanév. Márkakutatás és nyelvészet – metszéspontok, lehetőségek, kihívások. Modern Nyelvoktatás, 2–3, 123–129.
 • A Termini magyar–magyar szótár mint a határon túli magyar nyelvváltozatok lexikai adatbázisa. Gyermeknevelés, 5. évf. 3. szám, 123–130.
 • 2017. Zmeny po zmene, alebo sociolingvistická situácia štátov východného bloku. Sloboda, Marián — Laihonen, Petteri — Zabrodskaja, Anastassia (eds.) (2016): Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change. Frankfurt am Main: Peter Lang, 494 s. Studies in Applied Linguistics 8/1., 128–137.
 • 2010. Máša Bořkovcová: Romský etnolekt češtiny (případová studie). Slovo a slovesnost LXXI/3, 232–236.
 • 2008. Domonkosi Ágnes–Lanstyák István–Posgay Ildikó szerk.: Műhelytanulmányok a nyelvművelésről. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 71., Édes Anyanyelvünk 2008/4, 14. o.
 • 2007. Minya Károly: Új szavak I. Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal. Modern Nyelvoktatás XIII/4, 79–81.
 • 2005. Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás, In: Lanstyák István–Menyhárt József (szerk.) Tanulmányok a kétnyelvűségről III. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 271–276.
 • 2005. Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai, In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2005/2, 191–195.
 • 2002. Lanstyák István–Simon Szabolcs (szerk.): Tanulmányok a kétnyelvűségről, Fórum Társadalomtudományi Szemle 2002/3, 191–196.

Egyéb

 • 2021. Fabiny Tibor ­– M. Pintér Tibor: Szerkesztők előszava. In: Fabiny Tibor – M. Pintér Tibor (szerk.) πῶς ἀναγινώσκεις; Hogyan olvasod? Felekezeteket összekötő Egyesített Bibliaolvasó (EBO) felé. Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 6–8.
 • 2020. P. Márkus Katalin – M. Pintér Tibor: Igéző szavak – szavak pásztora. 20 + 1 írás Magay Tamás tiszteletére. In: M. Pintér Tibor – P. Márkus Katalin (szerk.) Az ige vonzásában. Lexikográfiai, fordítástudományi tanulmányok és köszöntők Magay Tamás 90. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó, Budapest, ISBN 978-963-409-258-2, 7.
 • 2019. Dringó-Horváth Ida – M. Pintér Tibor: A pedagógiai digitális kompetencia jelentősége és fejlesztési lehetősége a tanárképzésben oktatók körében. In: Varga Aranka – Andl Helga – Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Neveléstudomány – Horizontok és dialógusok. Absztraktkötet. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Pécs, 2019. november 7–9. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság – PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2019. 618 o. (ISBN 978 963 429 473 3), 275. http://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/onk2019_absztraktkotet.pdf
 • 2010. Jazyková kancelária Gramma, Studie z aplikované lingvistiky, 2010/2., 147–149.
 • 2005. Szótár vagy szó tár, Új Szó, 58. évf., 36. szám,  2005. II. 14., 6. o.
 • 2005. Mit mutat a korpusz, Új Szó, 58. évf., 2005. III. 14., 6. o.
 • 2003. II. Gramma Nyelvi Napok, Párkány, 2003. november 20-21. Alkalmazott Nyelvtudomány 2003. III/2., 144–145.
 • 2002. I. Gramma Műhely, Katedra X/4., 33.
 • 2002. (Menyhárt Józseffel) Gramma Nyelvészeti Napok, Katedra X/4., 7.

Fordítás

 • 2020. Helena Ľos Ivoríková: A szlovák mint idegen nyelv oktatása a Studia Academica Slovaca nyelvi központban. Modern Nyelvoktatás, 26/4, 56-66.
 • 2006. Peter Zajac: Közép-európai himnuszok, Fórum Társadalomtudományi Szemle 2006/1, 135–142.
KategóriaKülső munkatársak
Címkegnyi