Öllös László – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Öllös László

Titulus:Dr. habil., PhD
Végzettség:felsőfokú
Születési év, hely:1957, Pozsony
Tanulmányok, végzettség:
 • Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Pozsony (magyar nyelv és irodalom – történelem szak)
 • Közép-európai Egyetem Politikatudományi Tanszék, Budapest (politikatudományok)
 • ELTE, Budapest (PhD.) filozófia, Comenius Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pozsony (Dr. habil.)
Munkakör, beosztás:politológus, filozófus, a Fórum Intézet elnöke
Elérhetőség:ollos@foruminst.sk

Bemutatkozás

 

Életrajz

Dunaszerdahelyen érettségizett 1975-ben, 1983-ban tanári oklevelet szerzett a pozsonyi Comenius Egyetem magyar–történelem szakán. 1983–1988-ban a Csemadok KB munkatársa, 1988–1990-ben a pozsonyi magyar gimnázium tanára volt. Az 1980-as években bekapcsolódott a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának munkájába. 1989 novemberében egyik alapítója a Független Magyar Kezdeményezés mozgalomnak. 1994–1995-ben a budapesti Közép-európai Egyetem Politikatudományi Tanszékén szerzett másoddiplomát politológiából. 1995–1996-ban a New York-i New School of Social Research ösztöndíjasa. 2004-ben politikai filozófiából PhD-fokozatot szerzett. 1996-tól a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet elnöke, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Politológia és Európai Tanulmányok Tanszékének oktatója, 2004-től a komáromi Selye János Egyetem vendégelőadója. Alapításától 2011-ig tagja a Nemzeti Emlékezet Intézete Elnökségének. 1999–2005-ben a Fórum Társadalomtudományi Szemle első főszerkesztője, később a szerkesztőbizottság elnöke. Elsősorban a posztkommunista országok és az új közép-európai demokráciák politikai fejlődésével, az emberi és a kisebbségi jogok problémáival foglalkozik. 2005-től az MTA köztestületi tagja.

Könyvek

Tanulmányok

Egyéb

 • Emberi jogok – nemzeti jogok. Nostra Tempora 10., Fórum Kisebbségkutató Intézet, Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja–Dunaszerdahely, 2004, 252. p. ISBN 80-8062-238-8
 • Az egyetértés konfliktusa. A Magyar Köztársaság alkotmánya és a határon túli magyarok. Somorja 2008, Nostra Tempora 16, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 160 p.
 • Európai identitás. Somorja 2019, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 240.p.
 • Slovensko – maďarský dialóg po roku 1989, Peter Ivanič, Martin Hetényi, Zvonko Taneski ed.: Európske kontexty interkultúrnej kommunikácie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 162–169 p. ISBN 978-80-8094-564-0
 • Nacionalizmus a tribálny svet, Ivan Dubnička ed.: Ekofilozofia včera, dnes a zajtra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra politológie a európských štúdií, Nitra, 2009, 174–193 p. ISBN 978-80-8094-642-5
 • Národné zmierenie, Fórum spoločenskovedná revue, 2009, 9–20 p. ISSN 1335-4361
 • Jednotlivec a národný kolektív, Viera Žúborová ed.: Národné štáty v Europskej únii, Univerzita sv Cirila a Metoda, Filozofická fakulta, Katedra politológie, Trnava 2009, 47–55 p. ISBN 978-80-8105-143-2
 • A Magyar Köztársaság alkotmánya és a magyar kisebbségek. In.: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2006/2, 59–71. p. ISSN 1335-4361
 • A Magyar Köztársaság alkotmánya és a határon túli magyarok, Fundamentum, 2006/3, 26–43. p. ISSN 1417-2844
 • Contitutional symbolism and National Conflicts in Slovakia. In.: Anthropological and Historical Approaches to Ethnic Relations in Postsocialist Europe. Ed. Davide Torsello, Lucia Rodgerio, Trauben: CREAM, 2006, ISBN 8888398724
 • Emberi jogok – nemzeti jogok. In.: Kántor Zoltán – Majtényi Balázs szerk.: Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2005, 267–294.p.
 • A magyar – szlovák megbékélés / László Öllős, 2009.
  In: A rendszerváltozás húsz éve : Miskolc, 2009. július 3. – Miskolc : Miskolci Egyetem, 2009, S. 121.
 • ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  A nemzeti elválasztás oroksége és az Európai Unió = The Heritage of National Separation and the European Union / László Ollos, 2015.
  In: Fórum Társadalomtudományi Szemle. – ISSN 1335-4361, Roč. 17, č. 4. (2015), s. 3-13.
 • AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  A nemzeti harc állapota / László Öllős ; recenzent: Atilla Simon, Balázs Vizi, 2013.
  In: A közép-európaiság dicsérete és kritikája. – Bratislava : Kalligram, 2013. – ISBN 978-80-8101-730-8, S. 136-148.
 • ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  Az európai önazonosság kérdéseinek egyik csoportja / László Ollos, 2017.
  In: Fórum Társadalomtudományi Szemle. – ISSN 1335-4361, Roč. 19, č. 3 (2017), s. 21-23.
 • AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  Constitutional Symbolism and National Conflicts in Slovakia / László Öllős, 2006.
  In: Beyond Borders : Anthropological and Historical Approaches to Ethnic Relations in Postsocialist Europe. – Torino : Centro di Riecerche Ethno-Antropologiche, 2006. – ISBN 88-88398-72-4, P. 29-36.
 • AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  Dilemmas der Mehrfachidentität / László Ollos, 2020.
  In: Acta Ethnologica Danubiana 22. – Komárno : Forum Minority Research Institute, 2020. – ISBN 978-80-89978-16-8, S. 195-203.
 • A magyar pártok programjai. In: Fazekas Józsaf–Hunčík Péter szerk: Magyarok Szlovákiában (1989–2004). Fórum Kisebbségkutató Intézet, Lilium Aurum Könyvkiadó, 2004, ISBN 80-89249-02-7
 • A nemzeti kisebbségek az emberi jogok fényében, In: Európai uniós csatlakozásunk kulturális hatásai, szerk.: Beszteri Béla, Vízi László Tamás – Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola, 2004, 59-65. p. ISBN 9639558206
 • Emberi jogok – nemzeti jogok. Regio, 2003. 4.sz. 3–36. p. ISSN 0865 557
 • Diana Némethova and László Öllös: Hungarians in the Slovak Government, In.: A New Balance: Democracy and Minorities in Post-Communist Europe, Edited by Monica Robotin and Levente Salat, Open Society Institute, Budapest, 2003, 113–140. p.
 • Emberi jogok, nemzeti jogok. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2002. 3. sz. 51–72. p. ISSN 1335-4361
 • Társadalmi és szellemi mozgalmak. In: A mi huszadik századunk. Szerzők.: Dusza István, Kiss József, Lacza Tihamér, Ozogány Ernő, Öllös László, Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2002, 80–98. p. ISBN 9639558206
 • Hova tartozhatunk. Fundamentum – Az Emberi Jogok Folyóirata, 2000. 3. sz. 97–102. p. ISSN 1417-2844
 • Stabilita nestability, alebo nekonsenzuálne vládnutie v nekonsolidovanej demokracii [Az instabilitás stabilitása, avagy nem konszenzuális kormányzás konszolidálatlan demokráciában]. OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999. október, 3–6. p.
 • Örökség és program. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 1999. 2. sz. 3–14. p. ISSN 1335-4361
 • A kisebbségek és a demokrácia. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 1999. 1. sz. 3–14. p. ISSN 1335-4361
 • Dnešné argumenty – Je slovensko – maďarská dohoda možná alebo nemožná [Mai érvek – lehetséges-e a szlovák–magyar megegyezés vagy sem]. OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1998. január, 11–15. p.
 • Merkwürdige Verwandlung. In: Stephan Beetz (Hrsg.): Nationen oder Regionen – Mitteleuropa am Ende des 20. Jahrhunderts. Potsdam, 1996, 15–18. p.
 • Szlovákiai liberálisok autonómiaelmélete – The Autonomy Conceptions of the Slovakian Liberals. In: Autonómia – Kihívás és/vagy megoldás – Authonomy Challenge and/or Solution. Szerk: Ágoston Vilmos, Budapest, Ferenczy Könyvkiadó, 1994, 64–68, 78–82. p. ISBN 963 8258 08
 • Ľubomír Navrátil–Marta Botíková–Öllős László–Végh László: Magyar–szlovák interetnikus kapcsolatok Somorján. Kalligram, 1993. 7–8. sz. 38–78. p. ISSN 1335-1826
 • Igazodások. Irodalmi Szemle, 1992. 5. sz. 479–487. p. ISSN 1336-5088
 • A kollektív jogok esélyei Szlovákiában. Nap, 1991. január 18.
 • Mi történik a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalomban, az Együttélésben, a Független Magyar Kezdeményezésben. Nap, 1991. január 25., február 1., február 8.
 • Politikai áramlatok Európáért. Nap, 1990. május 11., 15., 18., 22., 29., június 1.
 • Egy kisebbségi magyar szemével. Beszélő, 1986. 16. sz.
 • Možnosť a potreba kritiky. In: Daniel Dobiaš-Gabriel Eštok-Soňa Dobiašova (ed.) : Občianska spoločnosť – Kam kráčaš demokracia. Košice 2018. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,  77–88. p. ISBN 978-80-8152-655-8
 • Európska identita — súbor otázok. Zsuzsanna Lampl (ed.): Fórum spoločenskovedná revue 2018.Šamorín 2018, Fórum inštitút pre výskum menšín, 113–124 p. ISBN 978-80-89978-02-1

Könyvismertetés

 • Félúton. Beszélő, 1986. 17. sz.
KategóriaMunkatársak