Tóth Károly (1959–2016) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Tóth Károly (1959–2016)

Titulus:Mgr.
Végzettség:felsőfokú
Születési év, hely:1959, Vágsellye (Vághosszúfalu)
Elhalálozási év, hely:2016, Somorja
Tanulmányok, végzettség:
 • Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Pozsony (magyar nyelv és irodalom – történelem szak)
Munkakör, beosztás:az intézet volt alapító igazgatója, az Igazgatótanács elnöke

Bemutatkozás

Életrajz

Általános és középiskolai tanulmányait Vághosszúfalun, Vágsellyén és Galántán végezte (1965–1974–1978). A pozsonyi Comenius Egyetemen magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanári oklevelet szerzett (1983). 1983–1987-ben a vágsellyei DUSLO vegyi kombinátban segédmunkásként dolgozik, majd a Madách Könyv- és Lapkiadó Vállalat szakszerkesztője. Részt vett az amatőr színházi mozgalomban, a vágsellyei és a pozsonyi klubéletben, a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága munkájában, az Iródia, a Magyar P.E.N. Club Pozsony alapító tagja.

1989-ben egyik alapítója a Független Magyar Kezdeményezésnek, 1990-ben elnöke, később alelnöke, 1992–1998-ban a Magyar Polgári Párt alelnöke, illetve pártigazgatója. 1996-ban a Fórum Kisebbségkutató Intézet egyik létrehozója és kezdettől fogva 2014-ig igazgatója. Több könyvsorozat, tudományos kiadvány szerkesztője, társszerzője. 2007-től az MTA külső köztestületi tagja.

2014. november 1-től 2016. szeptember 10-én bekövetkezett haláláig a Fórum Kisebbségkutató Intézet Igazgatótanácsának az elnöke.

Könyvek

Tanulmányok

Könyvszerkesztés

Díjak

 • Leányvári ébredés. Esszék és tanulmányok. NAP Kiadó, Dunaszerdahely, 1994.
 • Tóth Károly–Petocz Kálmán: A kisebbségek nyelvhasználati és oktatási jogai Szlovákiában. Regio, 2009/2, 108–125. p.
 • Vývoj systému inštitúcií madarskej menšiny. In: József Fazekas – Peter Huncík (ed.): Madari na Slovensku. Súhrnná správa. Fórum inštitút pre výskum menšín. Šamorín, 2008. 267–293 p.
 • The Development of the Hungarian Civic Organizations in Slovakia after 1989. In: Davide Torsello–Lucia Rodeghiero (ed.): Beyond Borders. Antropological and Historical Approaches to Ethnic Relations in Postsocialist Europe. Torino, 2006. Trauben. 37–53.
 • A szlovákiai magyar intézményrendszer. In: Fazekas József–Huncík Péter (szerk.): Összefoglaló jelentés. Magyarok Szlovákiában. Második kiadás. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2006.
 • A civil szektor fejlodése Szlovákiában 1989 után. Civil Szemle, II. évf. 3. szám, 2005, 131–141.
 • Kulcsár Mária–Tóth Károly: Felnottképzés Szlovákiában. Regio, 2005/2., 3–26.
 • A szlovákiai magyar régió kulturális intézményrendszere. In: Blénesi Éva–Mandel Kinga–Szarka László (szerk.): A kultúra világa. MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2005. 33–50.
 • Lelkes Gábor–Tóth Károly: Számít-e a számítógép 1–2. Katedra 2004/09–10.
 • A szlovákiai magyar Intézményrendszer. In: Fazekas József–Huncík Péter (szerk.): Magyarok Szlovákiában. Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja–Dunaszerdahely 2004.
 • Lampl, Zsuzsanna Mészárosné–Tóth, Károly: Az „1%-os törvény” társadalmi hatása Magyarországon és Szlovákiában. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2004/1. 3-35.
 • A village on the ethnic periphery. The case of Dlha nad Vahom, southern Slovakia. In: Davide Torsello–Papp Melinda: Social Network in Movement. Edition Nostra Tempora 8. Forum Minority Research Institute, Slovakia. Dunajská Streda–Šamorín 2003., 117–141.
 • Lampl, Zsuzsanna–Tóth Károly: The impact of 1% Laws in Hungary and Slovakia – a comparative overview. www.niok.hu. 2003.
 • Lampl Zsuzsanna–Tóth Károly: Mozaik 2001. Gyorsjelentés – Felvidék. In: Szabó, Andrea–Bauer, Béla–Laki, László–Nemeskéri, István: Mozaik 2001. Gyorsjelentés. Budapest, 2002, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, 45–90.
 • Egy falu az etnikai peremvidéken: Vághosszúfalu. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2001/3., III. évfolyam. 3–21.
 • Hamvas Béla: Karnevál. In: IRÓDIA 1983–1993. Lilium Aurum, Dunaszerdahely 1994.
 • Kulturális autonómiát. Kelet-Európai Tükör, Bp., 1993/5.
 • Politik a legenda – István Bibó. (Egy politikus és egy legenda – Bibó István). Strední Evropa. 1992/25
 • Bibó István és Közép-Európa. Unio 1991.
 • Nemzetiség vagy nemzeti kisebbség? Regio 1990/2.
 • Videokazetták útja. Unio 1989.
 • A prózai és kisebbségi önreflexió összefüggése irodalmunkban. Irodalmi Szemle, 1989/7.
 • Autonómia-kísértet. Ellenzéki UNIO. 1989/5–6.
 • A tudomány helye a csehszlovákiai magyar szellemi életben 1945 után. ef-LAPOK 1988/6–8.
 • A hang csendje. Irodalmi Szemle, 1987/5.
 • Beszélgetések Bormester Mihállyal. Irodalmi Szemle, 1987.
 • Tsúszó Sándor, mint irodalomtörténeti tény (Gondolatok Tsúszó Sándor születésének 80. évfordulóján). Irodalmi Szemle, 1987/10.
 • Legvégso (formai) (ön)leszámolás Grendel Lajos regényeiben. Irodalmi Szemle, 1986/3.
 • Ankét a kritikáról. Irodalmi Szemle, 1985/7.
 • Iródia és iródiások. Iródia Füzetek, 1985/12.
 • Paulay Ede és Az ember tragédiája (Az ember tragédiája szerkezetéhez). Irodalmi Szemle, 1984/7.
 • Talamon Alfonz: A vadászat. Iródia Füzetek, 1983/2.
 • Wohl Eduárd lehetoségei (Vajkai Miklós: A másnapos város). Irodalmi Szemle, 1983/6.
 • Tóth, Károly (szerk.): A kisebbségi és nyelvi jogok Szlovákiában. Jogsegélyszolgálat 2009–2011. Nyelvi jogok I. [Právne poradenstvo 2009–2011. Jazykové práva I.] Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2013, 584 p. (magyarul, részben szlovákul)
 • László Végh–Károly Tóth (ed.): Sociography 2012. Slovensko – madarská sociografia v prihranicnej oblasti. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2012, 118 p.
 • Végh László–Tóth Károly (szerk.): Sociography 2012. Szociográfia a magyar–szlovák határ mentén. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Šamorín, 2012, 118 p.
 • Hardi, Tamás–Lados, Mihály–Tóth Károly (szerk.): Szlovák–magyar agglomeráció Pozsony környékén. Slovensko – madarská aglomerácia v okolí Bratislavy. Gyor – Somorja 2010. MTA Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet – Fórum Kisebbségkutató Intézet. 432 p. (magyar, szlovák)
 • Tóth, Károly (szerk.): Hatékony érdekérvényesítést. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala eloadásai és dokumentumai 2009. január 29. [Efektívne zastupovanie záujmov menšín. Prednášky a dokumenty Okrúhleho stola Madarov na Slovensku.] Somorja–Šamorín 2009, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 140 p. (magyarul)
 • Lelkes Gábor–Tóth Károly (szerk.): Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2009. – Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2009. Somorja 2010, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Internet: www.foruminst.sk. (magyarul, szlovákul)
 • Lelkes Gábor–Tóth Károly (szerk.): Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2008. [Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2008.] Somorja 2009, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 245 p. (magyarul, szlovákul)
 • Tóth Károly–Végh László (szerk.): Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére. [Pamätná kniha Lászlóa A. Aranya.] Somorja 2007. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 560 p. (magyarul)
 • Lelkes Gábor–Tóth Károly (szerk.): Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2006. [Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2006.] Somorja 2007, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 346 p. (magyarul, szlovákul)
 • Lelkes Gábor–Tóth Károly szerk.: Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2005. [Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2005.] Somorja 2006, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 194 p. (magyarul, szlovákul)
 • Lelkes Gábor–Tóth Károly (szerk.): Národnostné menšiny na Slovensku 2003. Somorja–Dunaszerdahely 2004, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 190 p. (szlovákul)
 • Lelkes Gábor–Tóth Károly (szerk.): Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2003. [Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2003.] Somorja–Dunaszerdahely 2004, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 194 p. (magyarul)
 • Kulcsár Mária–Nagy Myrtil–Szarka Krisztina–Szép Attila–Tóth Károly–Tuba Lajos: Nonprofit 1×1, Útikalauz kezdo civil szervezetek számára. Fórum Információs Központ – Lilium Aurum Könyvkiadó. Dunaszerdahely, 2002.
 • Tóth, Károly (szerk.): Ezredforduló. A tudomány jelene és jövoje a kisebbségben élo közösségek életében c. konferencia eloadásai – 2000. december 7. [Prelom storocia.] Dunaszerdahely, 2001, Nostra Tempora 3, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 280 p. (magyarul)

Testületi tagság

 • Márai Sándor Alapítvány – kurátor (1990–2003)
 • CELODIN Kht, Budapest – igazgatótanácsi tag (1999–)
 • Nostra Tempora könyvsorozat – sorozatszerkeszto (1998–)
 • Fórum Társadalomtudományi Szemle – szerkesztobizottsági tag (1999–)
 • Disputationes Samarienses – sorozatszerkeszto (2003–)
 • Szlovákiai nemzeti és etnikai kisebbségek – sorozatszerkeszto (2004–)
 • Magyarok Szlovákiában – sorozatszerkeszto (2005–)
 • Magyar Tudományos Akadémia külso köztestületi tagja (2007–)
 • Elbeszélt történelem – szerkeszto (2009–)

Díjak

 • A Szlovák Köztársaság Ezüstplakettje (2003)
 • Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (2007)
 • Arany János Emlékérem (2009)
 • Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (2014)
KategóriaIn memoriam