Vataščin Péter – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vataščin Péter

Titulus:MA.
Végzettség:felsőfokú
Születési év, hely:1987, Érsekújvár
Tanulmányok, végzettség:
 • Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Néprajz – Kulturális

 • Antropológia Tanszék (néprajz mesterképzés)
Munkakör, beosztás: etnológus
Elérhetőség: vatascin.peter@gmail.com

Életrajz

A Párkányi Gimnáziumban érettségizett 2006-ban. A Pécsi Tudományegyetemen 2009-ben szerzett BA-oklevelet szabad bölcsészet, ill. néprajz minor szakon. 2012-ben ugyancsak a PTE-n végezte el a néprajz mesterképzést a Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék hallgatójaként. 2012 és 2014 között a szabadkai székhelyű Pannon RTV riportere és szerkesztője, ezt követően mindmáig alkalmi publicistaként közöl szövegeket vajdasági magyar nyomtatott és elektronikus médiumokban. 2014 óta a PTE-BTK Interdiszciplináris Doktori Iskolájának hallgatója a Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program keretében.  Megbízott munkatársként a „Kelet–Nyugat” Vallásetnológiai Kutatócsoport számára szakfordításokat készített, a GeneZYs 2015 ifjúságkutatás vajdasági részében pedig kérdezőbiztosként vett részt. Szlovákiában korábban a komáromi Etnológiai Központ számára végzett dokumentációt (Szakrális Kisemlék Archívum), illetve rendszeresen jelennek meg cikkei az intézmény évkönyvében (Acta Ethnologica Danubiana). 2017 novemberétől a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának belső munkatársa. 2019 szeptemberétől az Új Szó napilap komáromi tudósítójaként is dolgozik.

Első önálló kutatásában még 2009 és 2010 során négy ormánsági falu 19. századi birtokrendezésével foglalkozott, majd a jelenkutatásra irányította figyelmét, s a településnéprajz, illetve a közösségkutatás témakörén belül a periferiális, leszakadó magyarországi régiók kerültek érdeklődésének homlokterébe. Az ormánsági Kemse közösségi, jelenbeli életét 2011-ben és 2012-ben vizsgálta. 2015 óta doktori kutatásának keretén belül a Jugoszlávia szétesését kísérő háborúk során és azokat követően Szabadkán letelepedett, főként szerb nemzetiségű kényszermigránsokkal foglalkozik. Elsősorban a helyi intra- és interetnikus diskurzusokban és narratívákban betöltött szerepükre, valamint identitásuk újraformálási módjaira összpontosít, külön figyelmet fordítva az etnicitás és a nacionalizmus jelenségeire, illetve a kérdéskör helyi aspektusaira. 2018-2019-ben Ebeden és Kürtön egy-egy szakrális kisemlék helyi közösségben betöltött szerepét kutatta. 2019-ben az 50-es években lezajlott kényszerkollektivizáció társadalmi lefolyásával és aspektusaival foglalkozik Ebed és Izsa községek példáin keresztül. Jelenleg a jelzett korszak helyi vallási életre gyakorolt hatását kutatja.

Tanulmányok

Publicisztika

Egyéb

 • „A mintagazdaságok tanítják, nevelik a falvak népét”. A kollektivizáció témája az Új Szó heti- és napilap első évfolyamában. Acta Ethnologica Danubiana 22 (2020), 179-193. p.
 • Egy szakrális kisemlék szerepe és ennek változásai egy helyi közösség életében. A kürti Szent Orbán szoborfülkés képoszlopról. Acta Ethnologica Danubiana 21 (2019), 29-42. p.
 • Szent János és a falu. Fórum Társadalomtudományi Szemle 20, 2019/3, 19-34. p.
 • Ochrana malých sakrálnych pamiatok – skúsenosti na základe etnologických štúdií. In: Danter, Izabella (zost.): Musaeum Hungaricum 8. Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, Boldog 2020.
 • A szakrális kisemlékek védelme – néprajzi esettanulmányok tanulságai. In: Danter Izabella (szerk.): Musaeum Hungaricum 8. Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, Boldogfa 2020.
 • Akik megváltoztatták a várost. A délszláv háborúk menekültválsága a szabadkai magyarok emlékezetében In: Losoncz Márk, Rácz Krisztina (szerk.): A vajdasági magyarok eszme- és politikatörténete (1989-1999). L’Harmattan, Budapest 2018.
 • Terepmunka multietnikus vajdasági közegben. Adalékok a kutatói én és terep viszonyához. Híd 81, 2017/8, 81-86. p.
 • Vajdaság olvasata – „etnográfiai” szemmel. In Losoncz Márk (szerk.): Ki vagy te, vajdasági magyar? Írások az identitásról és annak hiányáról. Forum Könyvkiadó, Újvidék 2017, 224-238. p.
 • Egy ormánsági törpefalu, Kemse település- és közösségvizsgálata. Acta Ethnologica Danubiana 16 (2014), 131-158. p.
 • Kemse birtokrendezési pere a 19. század elején. In Rab Virág, Szappanyos Melinda (szerk.): 8. országos interdiszciplináris Grastyán konferencia előadásai. PTE, Grastyán Endre Szakkollégium. Pécs 2010, 296-307. p.

(válogatás – társadalomtudományi vonatkozású cikkek)

 • Digitális emlékezet: Határokon, korokon innen és túl. Új Szó (Szalon), 2021. szeptember 5.
 • Digitális emlékezet: Egy életforma utolsó pillanatai. Új Szó (Szalon), 2021. augusztus 7.
 • „Katholikus hívek oázisai” Gömörben [recenzió Gecse Annabella monográfiájáról]. Új Szó (Szalon), 2021. június 19.
 • Szégyenpír az arcon – már a magzatot is sújtja a szegénység. Új Szó (Szalon), 2021. február 27.
 • Esterházy: tudomány és kultusz között. Új Szó (Régió), 2021. február 6.
 • Esterházy János: mítoszon innen és túl. Új Szó (Régió), 2021. február 5.
 • „Kíváncsi voltam a történeteikre: hogy kerültek ide, mit csinálnak…” – szociális munka Kanadában [interjú Hunčík Gabriellával]. Dunszt.sk, 2020. december 15.
 • A csehszlovákiai magyar időszak fragmentumai [ismertető Popély Árpád és Simon Attila könyvéről]. Új Szó (Szalon), 2020. november 4.
 • Nincs az az érzetem, hogy kiabálnom kell [interjú Daniela Kapitáňovával]. Új Szó (Szalon), 2020. augusztus 24.
 • Az egykori Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaságról. Új Szó (Szalon), 2020. augusztus 9.
 • Látogatóban a stószi „remetelakban”. Új Szó (Régió), 2020. július 1.
 • Rég volt avar világ Ebeden [ismertetés Jozef Zábojník kötetéről]. Új Szó (Régió), 2020. július 10.
 • A tudomány győzelme a politika fölött [összefoglaló a belgrádi Filozófiai és Társadalomelméleti Intézet helyzetéről]. Új Szó (Szalon), 2020. június 22.
 • A magyar nyelv labirintusai Szlovákiában [ismertetés Misad Katalin könyvéről]. Új Szó (Könyvespolc), 2020. június 18.
 • Nem elég csak önmagunk felé köszörülni az érveket [interjú Várady Tiborral]. Új Szó (Szalon), 2020. június 7.
 • A mindennapokat formáló járvány. Új Szó (Szalon), 2020. május 3.
 • Konok alapozó munka – L. Juhász Ilona 60 éves. Új Szó (Szalon), 2020. április 12.
 • Megszólal a nyelvjárási anyag [ismertető Sándor Anna és Tóth Katalin könyvéről]. Új Szó (Könyvespolc), 2020. március 19.
 • Egy város emlékrétegei [ismertető L. Juhász Ilona könyvéről]. Új Szó (Szalon), 2020. január 19.
 • Pontosabban látjuk a (cseh)szlovákiai magyarság demográfiáját [Gyurgyík László beszámolója a kutatásairól]. Új Szó (Régió), 2020. január 22.
 • Komáromi ortodoxia – ma és régen. Új Szó (Régió), 2020. január 15.
 • Avarok és szlávok – egy nemzetközi régészeti tárlat Zágrábban. Új Szó (Szalon), 2019.11.02.
 • Parallel Hungarian Media Spaces in Slovakia. Dunszt.sk, 2019.05.13.
 • Párhuzamos szlovákiai magyar médiaterek. Dunszt.sk, 2019.03.06.
 • Útilapu a talpon [a vajdasági kivándorlás kérdései]. Családi Kör 52, 2017.12.28., 5.p.
 • Mindennapi vallásosságunk tegnap és ma [beszámoló az Etnológiai Központ konferenciájáról]. Új Szó (Szalon), 2017.11.18.
 • A „szerb Erdélyben”: metohijai hangulatok – 2. rész. Press Szó, 2017.06.19.
 • A „szerb Erdélyben”, avagy a rigók, körték és ellentétek földjén – 1. rész. Press Szó, 2017.05.03.
 • Véleményre ítélve. Köznapi és tudományos diskurzusaink a menekültválságról. Autonómia, 2016.01.09.
 • „Bűzös, vad csomók”. Kelet-közép-európai kollektív és egyéni traumáink – a Mária Valéria híd és Csúrog kapcsán. Autonómia, 2015.11.25.
 • „There is no country” – Van honnan, de nincs hová [riport a menekültválságról]. Autonómia, 2015.09.18. (Rácz Krisztinával közösen)

Előadás

 • A vajdasági magyar politika fordulópontjai és törésvonalai az elmúlt évtizedben. A magyar politikai érdekképviselet 1989-től napjainkig, Somorja (Szlovákia), 2019.10.03.
 • Ormánság – the Transitional Nature of an Ethnographic Region along the River Drava. 1918/1920–2019. Neue Staatsgrenzen und die Folgen für gewachsene Kulturlandschaften im Donau-Karpatenraum. Eine Bilanz nach 100 Jahren, Komárom (Szlovákia), 2019.09.25.
 • Etnictitás és territorialitás a délszláv háborúk menekültjeinek identitásában – szabadkai példák. Szabadság és tudomány. 10. Vajdasági magyar Tudóstalálkozó, Szabadka (Szerbia), 2019.04.13.
 • On troubled fields: A researcher’s back and forth navigation through ethnic borders during fieldwork. Ethnology Without Borders VII. – Field(s) without borders: Anthropological reflection on the nature of contemporary world, Wrocław (Lengyelország), 2018.11.17.
 • A szakrális kisemlékek védelme – néprajzi esettanulmányok tanulságai. Musaeum Hungaricum XV., A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja, Somorja (Szlovákia), 2018.10.24.
 • „Oh Krajina, My Sorrow” – Long-distance Nationalism as a Tool in Creating Group Boundaries and Sense of Belonging. Nationalism in Times of Uncertainty/ASN 2018 European Conference, Graz (Ausztria), 2018.07.05.
 • Azok, akik “megváltoztatták a várost” – a délszláv háború menekültválsága szabadkai magyarok emlékezetében. A vajdasági magyarok politikai eszmetörténete és önszerveződése (1989-1999), Újvidék (Szerbia), 2017.12.13.
 • Challenging and Solidifying: the Dynamics of Notions, Stereotypes and Prejudices about Forced Migration in Subotica. The Knowledge Factor: Refugees in Central and Eastern Europe, 1912-2001; Annual Convention of the Leibniz Graduate School – ”History, Knowledge, Media in East Central Europe“. Herder Institute, Marburg (Németország), 2016. 12. 08.
 • The Ones who Changed the City’s Soul”: Hungarians’ Persistent Discourses and Stereotypes about Serbian Former Forced Migrants in Subotica. Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe. Zágráb (Horvátország), 2016.11.11.
 • Bridging Between Ethnicities: Fieldwork on Forced Migration in a Multiethnic Locality in East-Central Europe. Ethnology Without Borders V. – Theory and methodology. Szeged (Magyarország), 2016.09.22.
 • Krušedoli harangok”: emlékezet, politika és kikapcsolódás az egykori krajinai menekültek ünnepségén. Fiatal néprajzkutatók és kulturális antropológusok X. konferenciája – Tárgyi, szellemi örökség napjainkban. Topolya (Szerbia), 2016.09.10.
 • A ‘Normal Town’ to Live in: Discourses of Serbian Forced Migrants in Subotica. Europe, Nations, and Insecurity: Challenges to Identities. Kaunas (Litvánia), 2016.07.20.
 • Who are they? – (lack of) perspective on the Serbian refugees from the nineties in Vojvodina. After Empires: Mapping the State of Art in Contemporary Vojvodina. Palics (Szerbia), 2016.05.20.
 • Lokalizácia na periférii. 2. Študentské antropologické fórum. Univerzita Komenského FF, Katedra etnológie a muzeológie, Pozsony (Szlovákia), 2013.
 • Settlement and Community in Kemse – a Case Study of a Hungarian Village. Ethnology without Borders: 1st International Convention for Ethnology and Cultural Anthropology Students from Central Europe. Cieszyn (Lengyelország), 2012.
 • Ormánsági úrbéri perek a jobbágyfelszabadítás és kiegyezés idejében. XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, néprajz szekció. Eger (Magyarország), 2011.
 • Kemse úrbéri pere a 19. század közepén. II. Nemzetközi VIII. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia, Pécs (Magyarország), 2010.

Recenzió

 • Papp Árpád: Délszlávok Párizsban. Egy határszakasz megrajzolásának krónikája és dokumentumai. Fórum Társadalomtudományi Szemle 21, 2021/4 (megjelenés előtt)
 • Roginer Oszkár: A jugoszláviai magyar irodalom terei. A (poszt)jugoszláv magyar irodalom és a téralapú közösségi identitáskonstrukciók viszonya a sajtóban (1945–2010). Fórum Társadalomtudományi Szemle 20, 2020/4, 166-168. p.
 • Lahusen, Thomas–Schahadat, Schamma szerk.: Postsocialist Landscapes. Real and Imaginary Spaces from Stalinstadt to Pyongyang. Acta Ethnologica Danubiana 22 (2020), 323-324. p.
 • Ethnologia Slovaca et Slavica 41. Acta Ethnologica Danubiana 22 (2020), 309-310. p.
 • Eckert, Julia M. szerk.: The Bureucratic Production of Difference. Ethos and Ethics in Migration Administrations. Acta Ethnologica Danubiana 22 (2020), 307-309. p.
 • A vajdasági magyarok eszme- és politikatörténete (1945–1989). Fórum Társadalomtudományi Szemle 20, 2019/1, 151-154. p.
 • Sanja ­Zlatanović: Etnička­ identifikacija ­na ­posleratnom­ području. ­Srpska  zajednica ­jugoistočnog­ Kosova. Fórum Társadalomtudományi Szemle 20, 2019/1, 170-172. p.
 • Rita Chin, The Crisis of Multiculturalism in Europe: A History. Filozofija i društvo / Philosophy and Society 30, 2019/1 175-177. p.
 • International conference Unsettled Europe: Refugees, States and Politics in Southeast Europe. University of Graz, Centre for Southeast European Studies, Graz, 27-29. 01. 2017. Glasnik Etnografskog instituta SANU (LXV). Etnografski institut SANU, Beograd 2018, 712.715. p.
 • Aleksandar Pavlović–Adriana Zaharijević–Gazela Pudar Draško–Rigels Halili (urednici): Figura neprijatelja Preosmišljavanje srpsko–albanskih odnosa. Fórum Társadalomtudományi Szemle 20, 2018/3, 169-173. p.
 • A vajdasági magyarok politikai eszmetörténete és önszerveződése (1989–1999). Fórum Társadalomtudományi Szemle 20, 2018/2, 159-163. p.
 • Jelena Vasiljević: Antropologija građanstva. Acta Ethnologica Danubiana 18-19 (2017), 257-259. p.
 • Silling Léda: Piacok, vásárok, emberek. Néprajzi tanulmányok a Vajdaságból. Acta Ethnologica Danubiana 18-19 (2017), 250-252. p.
 • A népi vallásosság közép-európai kontextusban. Etnológiai és folklorisztikai aspektusok (Komárom, 2017. október 27-28.) Acta Ethnologica Danubiana 18-19 (2017), 395-396. p.
 • A bölcsőtől a sírig a bánáti végeken. (Fehér Viktor: Szokáskutatás Vërbicán. Az egyházaskériek születési, házasságkötési és temetkezési szokásai). Híd 81, 2017/5, 96-99. p.
 • Jelenkori migrációs trendek és áramlások Délkelet-Európa területén. Fórum Társadalomtudományi Szemle 18, 2016/4
 • Krel, Aleksandar: Mi smo Nemci. Etnički identitet pripadnika nemačke nacionalne manjine u Vojvodini na početku 21. veka. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 240-242. p.
 • Pavićević, Aleksandra szerk.: Religija, religioznost i savremena kultura. Od mističnog do (i)racionalnog i vice versa. Đorđević Crnobrnja, Jadranka szerk.: Glasnik Etnografskog instituta. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 248-251. p.
 • Radović, Srđan: Beogradski odonimi. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 251-253. p.
 • Confronting with the Self, Confronting with the Other. Is Reconciliation Possible in the Balkans? Suočavanje sa sobom, suočavanje sa drugim. Da li je moguće pomirenje na Balkanu? (Belgrád, 2014. október 30–31.). Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 275-277. p.
 • Naučno istraživanje migracija u Srbiji: problemi i inicijative – okrugli sto (Belgrád, 2014. december 8.). Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 277-280. p.
 • The 2nd International Convention for Ethnology and Cultural Anthropology Students from Central Europe. „Ethnology Without Borders” (Krakkó, 2013. április 22–24.). Néprajzi Hírek 43, 2014/1, 23-25. p.
 • Etnologia bez granic – Ethnology Without Borders. The 1st Internation Convention for Ethnology and Cultural Anthropology Students from Central Europe (Cieszyn, 2012. április 16-18.). Néprajzi Hírek 42, 2013/1, 23-26. p.

Fordítások

 • Atanasovski, Srđan: Ó-Szerbia létrehozása: útleírókat követve, a folklór nyomában. Acta Ethnologica Danubiana 21 (2019), 11-27. p.
KategóriaMunkatársak
Címkeekb