A (cseh)szlovákiai magyarok száz éve. Az emberi élet fordulóihoz (átmeneti rítusok) és a naptári ünnepekhez (elsősorban farsang, húsvét, pünkösd, karácsonyi ünnepkör) kapcsolódó szokások változatainak vizsgálata – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A (cseh)szlovákiai magyarok száz éve. Az emberi élet fordulóihoz (átmeneti rítusok) és a naptári ünnepekhez (elsősorban farsang, húsvét, pünkösd, karácsonyi ünnepkör) kapcsolódó szokások változatainak vizsgálata

A (cseh)szlovákiai magyarok száz éve. Az emberi élet fordulóihoz (átmeneti rítusok) és a naptári ünnepekhez (elsősorban farsang, húsvét, pünkösd, karácsonyi ünnepkör) kapcsolódó szokások változatainak vizsgálata

A hosszabb távú kutatás ebben az évben tovább folytatódott. A Magyar Tudományos Akadémia Domus kutatói ösztöndíjának köszönhetően lehetőség volt 2016 őszén 5 hetes levéltári és könyvtári kutatásra Budapesten. A budapesti kutatás folyamán az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokások változásainak az 1918-1945 közötti időszakra vonatkozó anyag gyűjtésére került sor, egyrészt a korabeli sajtó tanulmányozása, valamint adattári és könyvtári kutatások útján.

A Fórum Intézet komáromi Etnológiai Központjának könyvtárában, valamint más komáromi könyvtárakban is folyt a kutatás. Néhány temetőben (Komárom több temetője, Somorja, Köbölkút, Rudna, Keszegfalva stb.) terepkutatásra (fényképezés, résztvevő megfigyelés) is sor került.

CímkézveDokumentációs tevékenység / Kézirat előkészítése / Publikáció
Kezdés éve2016-01
Befejezés éve2016-12
RészlegEtnológiai Központ
ProgramvezetőL. Juhász Ilona
RésztvevőkLiszka József
Eddigi eredmények
  • Juhász Ilona: Juhász Ilona: Két pártpolitikus szimbolikus temetése Csehszlovákia falvaiban a személyi kultusz idején. Joszif Visszarionovics Sztálin és Klement Gottwald. In Diptichon. Tanulmányok Bartha Elek tiszteletére. Bihari Nagy Éva–Keményfi Róbert–Marinka Melinda–Kavecsánszki Máté szerk. Debrecen: Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, 166–179. p. /Studia Folkloristica et Ethnographica 65./
  • Juhász Ilona: Totengedenken und Todestellen-Denkmale am Straßenrand. In Populare religiöse Kultur, Konflikte und Selbstvergewisserung in multiethnischen und multikonfessionellen Einwanderungsgebieten. Ausgawählte neuere Forschungen und Dokumentationen mit einer Schwerpunkt auf dem Mittleren Donaraum.Michael Prosser-Schell szerk. Münster–New Yort: Waxmann 2016, 191–212. p. /Schriftenreihe des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa 17./
  • Juhász Ilona: Dodatky k symbolickému pohrebu dvoch komunistických vodcov: Josifa Vissarionoviča Stalina a Klementa Gottwalda. Fórum spoločenskovedná revue 2016, 23–35. p.
  • Juhász Ilona: „Mi magyar dolgozók mindig Benne bíztunk.“ Két jelképes temetés a személyi kultusz idején. Fórum Társadalomtudományi Szemle 19, 2017/1, 67–81. p.
  • Liszka József: Az Úrnapi körmenet változásai Komáromban és környékén a 19. század végétől napjainkig. Acta Ethnologica Danubiana 21 (2019) (előkészületben)

Előadások:

  • Juhász Ilona „100 éve kisebbségben. A (cseh) szlovákiai magyarok kultúrájának változásai 1920-tól napjainkig. (Egy kutatási programról)” (A Magyar Tudományos Akadémia budapesti vendégházában, a Domus Café rendezvénysorozat keretében 2016. október 13-án)
  • Juhász Ilona: A dél-szlovákiai síremlékek nyelvhasználatának néhány sajátossága (A pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Tanszéke által 2016. november 11-én A pozsonyi Magyar Kulturális Intézetben „Kétnyelvűség időben és térben” c. rendezett konferencián)