A felvidéki magyarok reintegrációja 1938 és 1945 között – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A felvidéki magyarok reintegrációja 1938 és 1945 között

A felvidéki magyarok reintegrációja 1938 és 1945 között

A kutatás alapvető célja az 1938-ban a Magyar Királysághoz visszacsatolt területeken élők reintegrációjának a feltárása volt. Többek között olyan témák feldolgozását végeztük el, mint a Felvidéki Magyar Párt működése, pártpolitika a visszacsatolt területeken, a közigazgatás és az állami alkalmazottak kérdése, a holokauszt a visszacsatolt területeken, a visszacsatolt lakosság részvétele a második világháborúban, a felvidéki szellem és az úri Magyarország konfliktusa, a regionális központok (Érsekújvár, Kassa, Rimaszombat, Komárom stb. fejlődése a visszacsatolás évei alatt), a kulturális élet.

A kutatás forrásait elsősorban a levéltári és sajtóforrások valamint néhány a kutatás keretén belül készült oral history interjú jelentette.

CímkézveKézirat előkészítése / Publikáció / Kutatás
Kezdés éve2014-01
Befejezés éve2014-12
RészlegTörténeti Kutatások Részlege
ProgramvezetőSimon Attila
Eddigi eredmények

Simon Attila: Magyar idők a Felvidéken. Az első bécsi döntés és következményei. Budapest, Jaffa, 2014. 212 p. ISBN 9786155418914

Simon Attila: A felvidéki szellem és az Magyarország találkozása. A reintegráció janus-arca a szlovákiai magyar értelmiség első generációjának szemével. Ingyarmati György – Pihurik Judit (szerk.): Háborús hétköznapok hadszíntéren, hátországban 1939–1945. Magyar Történelmi Társulat, Budapest – Pécs, 2015, 211–228.