A folklórtól a folklorizmusig – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A folklórtól a folklorizmusig

A folklórtól a folklorizmusig

2013:

Kapcsolódó publikáció:

Liszka József: Átmenetek. Folklór és nem-folklór határán. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara 2013, 288 p. /Monographiae Comaromienses 12./ ISBN 978-80-8122-090-6

2011:

A csallóközi Mad folklórjának egy figyelemre méltó szelete a Mátyás király személyéhez kapcsolódó hagyomány. A Bél Mátyás közleménye óta (tehát a 18. századtól) nyomon követhető, Mátyás királyhoz kapcsolódó mondakör továbbéléséről, illetve az erre folyamatosan rátapadó egyéb folklórjelenségekről (amelyek meglátásom szerint inkább már a szervezett folklór kategóriájába tartoznak), illetve a kapcsolódó folklorizmus megnyilvánulási formáiról van szó. Ezek mára egy folklorisztikailag is értelmezhető, összetett kultúrjelenség-komplexumot képeznek, kezdve a Mátyás-mondák mai ismeretével, mondhatni reneszánszával (az átadás-átvétel kacskaringóival), az ezekből kinövő (vagy fordítva?) szokáselemekkel (bicsak-bál, Bicsak-kupa, Bicsak Napok, Bicsak Népdalkör stb.), a mindehhez társuló, talán újfent felvirágzó kisipar, a környéken híres fanyelű madi bicskák gyártásával bezárólag.

Kezdés éve2010-01
Befejezés éve2010-12
RészlegEtnológiai Központ
ProgramvezetőLiszka József
Idei terv

Terepmunka: helyszíni gyűjtés; könyvtári munka (Budapest)

Egy majdani kötet nyersanyagnak az összegyűjtése.

Eddigi eredmények

A Mátyás királyhoz kötődő mondaanyag terepen történő gyűjtésére, valamint a kapcsolódó szakirodalom és a regionális sajtó (Csallóközi Hírlap, Csallóköz) áttekintésére került sor. Az augusztusban Madban megrendezésre kerülő Bicsak Napok rendezvényein viszont betegség miatt nem sikerült részt venni. További kiegészítő terepkutatásokra, s a következő Bicsak Napok rendezvényein való részvételre lesz szükség.

Publikációk:

Liszka József: Magyar Mátyás-mondák Szlovákiából. Múzeumi Kurír 1986/52, 50–54. p.

Liszka József: Mátyás király és a madiak. Adalékok a néphagyomány működési mechanizmusához. In Kultúra és tradíció I–II. Szerk. Viga Gyula. Miskolc: Herman Ottó Múzeum 1992, 413–417. p.

Liszka József: Mátyás király alakja a kisalföldi néphagyományban. Arrabona 31–33 (1994), 317–326. p.