A háború jelei – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A háború jelei

A háború jelei

A Dél-Szlovákiában található háborús emlékjelek (emlékművek, szobrok, emléktáblák, kopjafák stb.) néprajzi szempontú feldolgozása, dokumentálsa.  A kutatás egy keresztmetszetet szeretne nyújtani a háborúk közismert és kevésbé közismert jeleinek  és a hozzájuk kapcsolódó jelenségekől  az impériumváltások és a politikai rendszer változásai tükrében. Eddigi eredmények: L. Juhász Ilona: A háború jelei. Acta Ethnologica Danubiana 8-9 (2007). Somorja – Komárom 2007, 79-132. p.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2008-01
Befejezés éve2010-12
RészlegA háború jelei
ProgramvezetőFórum Kisebbségkutató Intézet, Etnológiai Központ
RésztvevőkL. Juhász Ilona
Idei terv

Résztanulmányok és egy monográfia megirása 

Eddigi eredmények

Neveitek e márványlapon címen a kötet 2010-ben megjelent.