A határon túli magyarság pártjai – kisebbségi képviselet, pluralizmus, intézmények és stratégiák – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A határon túli magyarság pártjai – kisebbségi képviselet, pluralizmus, intézmények és stratégiák

A határon túli magyarság pártjai – kisebbségi képviselet, pluralizmus, intézmények és stratégiák

Témánk egy kérdésre összpontosít: melyek a Magyarországgal szomszédos államok „magyar etnikai pártjainak” a sajátosságai az „etnikai pártok” kategóriáján belül. Azaz: melyek voltak kialakulásuknak sajátos intézményi-közjogi feltételei, a tradicionális meghatározottságok tekintetében mely tényezőknek volt kiemelt jelentősége, hogyan alakult viszonyuk a civil társadalommal, milyen politikai pluralizálódásra került sor az etnikai szavazóbázis alapján, vannak-e konszenzuális elemei a plurális etnikai (kisebbségi) pártközi viszonyoknak az egyes szomszédos országokban. Konkrétabban: a tervezett kutatás Románia, Szlovákia és Szerbia magyar (etnikai, kisebbségi) pártjaira terjed ki és azok politikai szerepét, meghatározottságait vizsgálja az illető országban alakuló etnopolitikai modell keretei között.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2012-01
Befejezés éve2012-06
RészlegA határon túli magyarság pártjai – kisebbségi képviselet, pluralizmus, intézmények és stratégiák
ProgramvezetőÖllös László
RésztvevőkBakk Miklós, Losoncz Alpár
Idei terv

Kutatási eredmények – output

– egy-egy tanulmány („országtanulmány”) a romániai, szlovákiai és szerbiai magyar etnikai/kisebbségi pártok kialakulásáról, a kisebbségi társadalmak politikai pluralizálódásáról, az etnikai pártok közötti versenydimenzió alakulásáról az illető ország politikai rendszerének (alkotmányos feltételek, pártrendszer, választási rendszer) és a kisebbségi intézményrendszer sajátosságainak függvényében

– egy közös „zárótanulmány” elkészítése, amely konklúziókat is megfogalmaz

Eddigi eredmények

Kutatásunk a következő kérdésekre terjed ki:

a)    milyen típusú etnikai pártok a határon túli magyar kisebbségi pártok (regionális/etnoregionális profil, elit-meghatározottságok, történeti meghatározottságok stb.)

b)    a magyar etnikai (kisebbségi) pártokat meghatározó etnopolitikai modell (a pártok stratégiái, programjai valamint az intézményi meghatározottságok közötti feszültségek), és e pártok integrációja az illető állam (Szerbia, Románia és Szlovákia pártrendszerébe)

c)    a magyar etnikai (kisebbségi) pártok elitmeghatározottságai, kialakulásuk tranzitológiája

d)    a magyar etnikai (kisebbségi) pártok és az etnikai szavazóbázis kapcsolata (mobilizációs modellek, megszólítási gyakorlatok valamint az „etnikai szavazók” értékpreferenciáinak változásai)

e)    a magyar etnikai (kisebbségi) pártok átalakulása, pluralizálódás, belső és külső verseny, a kisebbségi képviselet verseny- és konszenzus-dimenziója

Mindezekhez a téma leírása kapcsán jelzett elméleti irodalmat és az előzetes (átfogóbb) kutatásokat feltáró jellegű kutatásnak tekintjük.

Támogatók

MTA