A Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és perspektívái – szociológiai panelvizsgálat (Kárpát Panel) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és perspektívái – szociológiai panelvizsgálat (Kárpát Panel)

A Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és perspektívái – szociológiai panelvizsgálat (Kárpát Panel)

A kutatás célja, a nagyobb létszámú magyar közösségekkel rendelkező országokban reprezentatív, idősoros szociológiai felmérés-sorozat elindítása kérdőíves survey módszerrel. A felmérés a Kárpát-medence magyarságának társadalmi struktúráját, munkaerő-piaci viszonyait, jövőtervezését, migrációs potenciálját, iskolázottsági helyzetét, nemzeti identitását, a kisebbségi magyar közösségek Magyarországhoz és a többséghez való viszonyának megismerését és leírását tűzi ki célul. Tekintettel a több fázisú EU-s csatlakozásokra és a Kárpát-medence országainak eltérő gazdasági-társadalmi helyzetére és az ott élő magyarság perspektíváira, a kutatás megbízható támpontokat kíván nyújtani a határon túli magyarok ügyeivel foglalkozó intézmények számára a különböző geopolitikai kihívások hatásairól és a helyi magyarság reakcióiról.
Az állandó blokkok a következő területeket ölelik fel:
– A régió magyarságának társadalmi struktúrája (településszerkezet, foglalkozásszerkezet)
– munkaerő-piaci viszonyait (munkaerő-piaci pozíció, aktívok-foglalkoztatottak, munkanélküliség)
– jövőtervezését, migrációs potenciálját
– iskolázottsági helyzetét (iskolaválasztás helye, oktatás nyelve, mobilitási viszonyok, esélyek)

CímkézveKutatás
Kezdés éve2006-01
Befejezés éve2007-12
RészlegA Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és perspektívái – szociológiai panelvizsgálat (Kárpát Panel)
ProgramvezetőMTA Etnikai és Kisebbségkutató Intézet (Magyarország, főpályázó)
RésztvevőkLampl Zsuzsanna, Tóth Károly, kérdezőbiztosok
Támogatók

Szülőföld Alap, Budapest

Partnerintézmények

Max Weber Társadalomkutató Alapítvány (Románia, partner)Fórum Kisebbségkutató Intézet (Szlovákia, partner)LIMES Társadalomkutató Műhely (Kárpátalja-Ukrajna)Magyarságkutató Tudományos Társaság (Vajdaság-Szerbia)