A két Szeli 20. századi változásai – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A két Szeli 20. századi változásai

A két Szeli 20. századi változásai

A projektum célja a két mátyusföldi község helyi társadalmában végbement változások feltárása és dokumentálása az elmúlt közel 80 évre visszamenőleg, követve ezen falvak változó társadalmi szerkezetét és a bennük végbement társadalmi folyamatokat. A háztartások nyelvhasználata A kutatás célja, hogy megvizsgálja, mit jelent településszinten az etnikai és/vagy nyelvhatár. Hogy az etnikai háttérfolyamatok hogyan módosítják a hivatalos statisztikák alapján kijelölhető nemzetiségi összetételt. Alsó- és Felsőszeli mai családi gazdaságainak gazdálkodási modelljei A rendszerváltás után újraindult (vagy indult) családi gazdaságok kutatásának az az elsődleges célja, hogy fényt derítsen az érintett családok munka- és életformaválasztásának legfőbb motivációjára. A halállal, halottal kapcsolatos hiedelmek, temetkezési szokások és a temetőkultúra változásai a két Szeliben A temető és a kapcsolódó szokások, hiedelmek (a kultúra egyéb jelenségei mellett) az adott település tükrének is tekinthetőek. Rajtuk keresztül szemléletesen nyomon követhetőek azok a változások, amelyek a település mindennapjaira egyébként is jellemzőek.

Kapcsolódó publikáció:

Szarka László–Tóth Károly szerk.: Alsó-és Felsőszeli a 20. században I. Társadalomrajz két magyarlakta településről Szlovákiában. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2010. ISBN 978-80-89249-47-3

CímkézveKutatás
Kezdés éve2008-01
Befejezés éve2008-12
RészlegMagyarságkutatás
ProgramvezetőLelkes Gábor, Tóth Károly
Idei terv

1. a két falu kis- és középvállalkozóinak demográfiai, társadalmi
és gazdasági jellemzői

2. a vállalkozói életpálya

3. a vállalkozó és környezetének kölcsönös kapcsolatai

Partnerintézmények

MTA KI, Gramma Nyelvi Iroda, Konstantín Egyetem, Nyitra, Selye János Egyetem, Komárom, a két Szeliben működő szervezetek