A kisebbségi lét megélése mikrotársadalmi térben (Kutatási program – két szlovákiai magyar település Alsó- és Felsőszeli komplex vizsgálata 1918-tól napjainkig) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A kisebbségi lét megélése mikrotársadalmi térben (Kutatási program – két szlovákiai magyar település Alsó- és Felsőszeli komplex vizsgálata 1918-tól napjainkig)

A kisebbségi lét megélése mikrotársadalmi térben (Kutatási program – két szlovákiai magyar település Alsó- és Felsőszeli komplex vizsgálata 1918-tól napjainkig)

A projektum keretében két, többségében magyarlakta, mátyusföldi község, Alsószeli és Felsőszeli, komplex történeti, demográfiai, gazdasági, szociológiai, néprajzi feltérképezésére kerül sor az 1918-2004 időszakra vonatkozóan.
A projektum célja a két mátyusföldi község helyi társadalmában végbement változások feltárása és dokumentálása az elmúlt közel 80 évre visszamenőleg, követve ezen falvak változó társadalmi szerkezetét és a bennük végbement társadalmi folyamatokat.
A változásvizsgálat eredményei segítenek feltárni Alsószeli és Felsőszeli társadalmi erőforrásait, az összegyűjtött ismeretanyag jelentős mértékben hozzájárul mind a két község, mind a szűkebb régió fenntartható fejlődéséhez szükséges belső és külső környezeti feltételek megfelelő értelmezéséhez (amit garantál a kutatás interdiszciplináris jellege).

CímkézveKutatás
Kezdés éve2006-01
Befejezés éve2008-12
RészlegA kisebbségi lét megélése mikrotársadalmi térben (Kutatási program – két szlovákiai magyar település Alsó- és Felsőszeli komplex vizsgálata 1918-tól napjainkig)
ProgramvezetőFórum Kisebbségkutató Intézet
RésztvevőkLampl Zsuzsanna, Török Tamás, L. Juhász Ilona, Gecse Annabella, Tóth Károly
Támogatók

MTA, MKSR

Partnerintézmények

MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest