A kommunista hatalomátvétel és a szlovákiai magyarok – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A kommunista hatalomátvétel és a szlovákiai magyarok

A kommunista hatalomátvétel és a szlovákiai magyarok

A program rövid leírása, eredmények: A program célja a kommunista párt- és állami vezetés kisebbségi politikájában az 1940–1950-es évek fordulóján bekövetkezett változásokkal, azok okaival, a szlovákiai magyarságnak az ország politikai, kulturális és gazdasági életébe való reintegrálásával, valamint mindezek nemzetközi összefüggéseivel kapcsolatos forrásanyag feltárása és feldolgozása volt. A kutatás a korabeli szlovák, magyar és cseh sajtóanyag feldolgozása mellett pozsonyi, prágai és budapesti levéltári kutatómunkával igényelt. Pozsonyban és Prágában a szlovák, ill. csehszlovák állami és pártszervek, Budapesten a magyar külügyminisztérium, valamint a pártvezetés iratanyagának áttanulmányozására került sor. A feltárt levéltári és sajtóanyag támpontul fog szolgálni a szlovákiai magyarság 1948 utáni történelmének monografikus feldolgozásához.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2014-01
Befejezés éve2014-12
RészlegTörténeti Kutatások Részlege
ProgramvezetőPopély Árpád
Eddigi eredmények

A kutatás eredményei beépültek két kötetembe, valamint egy tanulmányomban is megtalálhatóak:

Popély Árpád: Fél évszázad kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet /Nostra Tempora, 20./, 2014, 326 p.

Popély Árpád (szerk.): Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez II. Válogatás a prágai magyar követség és a pozsonyi magyar főkonzulátus magyar kisebbséggel kapcsolatos jelentéseiből. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet /Fontes Historiae Hungarorum 5./, 2014, 571 p.

Popély Árpád: A magyar lakosság felemás integrációja Csehszlovákiában (1948–1950). Pro Minoritate, 2016. nyár, 94–107. p.