A magyar kisebbség az autonóm Szlovákiában (1938–1939) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A magyar kisebbség az autonóm Szlovákiában (1938–1939)

A magyar kisebbség az autonóm Szlovákiában (1938–1939)

A szlovákiai magyar történeti kutatásokban eddig kevés hangsúlyt kapott a szlovák autonómia rövid, mintegy féléves időszakának a vizsgálata, noha egy meglehetősen jelentős időszakról van szó. 1938 ősze és 1939 tavasza között ugyanis az első bécsi döntés után is Szlovákiában maradt magyar lakosság az első Csehszlovák Köztársaság demokratikus viszonyai közül az önálló Szlovák Köztársaság totalitárius körülményei közé került. Ez a változás nyilvánvalóan a magyar kisebbségi társadalomra, a szlovákiai magyar politikára is hatással volt.
A jelen kutatás, amely nyugodtan tekinthető az intézetben az előző években 1938-as eseményeket érintő kutatások folytatásának ezeket a változásokat kívánja feltárni a dokumentálni.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2012-01
Befejezés éve2012-12
RészlegA magyar kisebbség az autonóm Szlovákiában (1938–1939)
ProgramvezetőSimon Attila
Idei terv

A kutatásnak ebben a szakaszában elsősorban a téma forrásainak feltárása a cél. Ez egyszerre jelenti a primér levéltári forrásokat és a korabeli sajtóanyag vizsgálatát is.
A levéltári források elsősorban a Szlovák nemzeti levéltár és a budapesti országos levéltár fondjaiban kívánjuk kutatni. A korabeli nyomtatott sajtóból az Új hírek és az Esti Újság c. pozsonyi magyar lapok tartalmát fogjuk vizsgálni.