A modern felsőoktatási rendszerek elemzése – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A modern felsőoktatási rendszerek elemzése

A modern felsőoktatási rendszerek elemzése

A tervezett révkomáromi Selye János Egyetem funkcionális differenciálódásának (méretek, szektorok, kínálat, küldetés) és diverzifikációjának a kutatása. A projektum során a révkomáromi Selye János Egyetem stratégiai körvanalai lettek meghatározva egy kéthónapos képzési program keretén belül, melyet a tréningen résztvevő meghívott egytemi oktatók (a pozsonyi Comenius Egyetem, a Műszaki Egyetem, a nyitrai Konstantin Egyetem és a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem) dolgoztak ki.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2003-01
Befejezés éve2003-12
RészlegA modern felsőoktatási rendszerek elemzése
RésztvevőkSetényi János, Öllős László
Eddigi eredmények

A projektbe bekapcsolódó egyetemi oktatók a tréning első moduljában megismerkedtek a modern felsőoktatási rendszerek elemzésének módszertanával: történeti elemzéssel (intézményi és redszerszintű), rendszerelméleti módon (Clark, Kogan, Luhman) és szociológiai (makro- és mikroszintű) eszközökkel. A képzés második szakaszában a résztvevők munkacsoportokat alkotva kidolgozzák a tervezett révkomáromi magyar egyetem képzési kínálatát, tervezett partnerkapcsolati rendszerét és szervezeti kultúráját.

Támogatók

Illyés Közalapítvány

Partnerintézmények

Expanzió Humán tanácsadó Kft.