A szlovákiai magyarok populáris kultúrája a 20-21. század fordulóján – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A szlovákiai magyarok populáris kultúrája a 20-21. század fordulóján

A szlovákiai magyarok populáris kultúrája a 20-21. század fordulóján

A projektum a szlovákiai magyarok populáris kultúrájának jelenkori állapotát kívánja rögzíteni. Erre azért van szükség, mivel a kelet-közép-európai térség populáris kultúrája a jelzett időszakra már olyan gyökeres változásokon ment át, annyi külső hatás érte, hogy az archaikumokat kereső vizsgálódásoknak egyre kisebb a jelentőségük. Jelenkutatási diszciplínaként, részben a résztvevő megfigyelés módszerével viszont fel kell tárni azokat a kulturális jelenségeket, amelyek a szlovákiai magyarok populáris kultúráját a 20-21. század fordulóján jellemzik, meghatározzák. A projektum néhány kiemelt jelenség (szokásváltozások, az építkezés, a gazdálkodás, a táplálkozás változásai stb.) vizsgálatával és a következtetések levonásával kivájna célját elérni.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2001-01
Befejezés éve2006-12
RészlegA szlovákiai magyarok populáris kultúrája a 20-21. század fordulóján
ProgramvezetőLiszka József
RésztvevőkLiszka József, Bagin Árpád, Czövek Judit, Danter Izabella, Gecse Annabella, L. Juhász Ilona, Pusko Gábor, Puskoné Bodnár Enikő, Tóth Péter, Varga Lidia
Eddigi eredmények

2006 végéig elkészül a tárgyalt időszak populáris kultúrájának a szintézise

Támogatók

Illyés Aalapitvány, Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma