A szlovákiai magyarok történeti bibliográfiája (1990-2002) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A szlovákiai magyarok történeti bibliográfiája (1990-2002)

A szlovákiai magyarok történeti bibliográfiája (1990-2002)

A jelen projekt egy hosszútávú terv része, amelynek célja a szlovákiai magyarok történetével foglalkozó szakirodalom bibliográfiájának a megteremtése. A válogatott szakbibliográfia létrehozásának a célja az, hogy kiindulási alapot teremtsen a szlovákiai magyar kisebbség történetének kutatásához. A bibliográfia elsősorban a Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban megjelent szakirodalmat tartalmazza, de egyébb külföldi országokban megjelnt legfontosabb szakirodalmat is felöleli.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2003-01
Befejezés éve2012-12
RészlegA szlovákiai magyarok történeti bibliográfiája (1990-2002)
ProgramvezetőSimon Attila
RésztvevőkKonkoly László
Idei terv

A 2012-es évben folytatni kívánjuk a Fórum Intézet online bibliogrfiájának a feltöltését a 2008 és 2010-ben megjelent szakirodalmmal.

Eddigi eredmények

A projekt részeként jelent meg Simon Attila szerkesztésében a Szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990–2002), amely az 1990 és 2005 között megjelent munkák válogatott bibiográfiáját tartalmazza.
A bibliográfiai anyaga felkerült a Fórum Intézet honlapjára is, ahol azóta is folyamatosan bővül, mint online bibliográfia.
Jelenleg a 2008-ig megjelen szakirodalmat öleli fel.