A szlovákiai magyarság demográfiai, település, és társadalomszerkezetének komplex elemzése a 2011. évi népszámlálás adatai alapján – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A szlovákiai magyarság demográfiai, település, és társadalomszerkezetének komplex elemzése a 2011. évi népszámlálás adatai alapján

A szlovákiai magyarság demográfiai, település, és társadalomszerkezetének komplex elemzése a 2011. évi népszámlálás adatai alapján

A kutatás célja a szlovákiai magyarok demográfiai, település és társadalomszerkezeti változásainak a vizsgálata a 2011. évi népszámlálási adatok alapján a  2001. évi adatokkal, illetve az országos adatokkal  egybevetve. A vizsgálat szempontjából kedvező fordulatot jelentett a 2011. évi népszámlálás lakossági mikroadatainak a közzététele, melyek alapján a korábbi évtizedekhez viszonyítva sokkal árnyaltabb módon vizsgálhatók  a Szlovákia lakosságának, illetve az egyes nemzetiségek szerkezeti változásai.  Külön feladatott jelentett a népszámlálási adatok vizsgálatánál az ismeretlenek magas számának illetve arányának értelmezése.

CímkézvePublikáció
Kezdés éve2015-01
Befejezés éve2017-12
RészlegSzociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege
ProgramvezetőGyurgyík László
Idei terv

a kutatás 2015 és 2017 között zajlott

Eddigi eredmények

Gyurgyík László: Népszámlálás 2011 – Kik vagytok ismeretlenek? Fórum Társadalomtudományi Szemle 2012/2. 3-14.p.

Gyurgyík László: A magyar nemzetiségűek településszerkezeti változásai az ezredfordulót követő évtizedben az ismeretlen nemzetiségűek adatainak a hátterében. Fórum 2014/4 57-72.old.

Gyurgyík László: A magyar nemzetiségűek településszerkezeti változásai az ezredfordulót követő évtizedben az ismeretlen nemzetiségűek adatainak a hátterében. In.: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2014/4. – 57–72. p.

Gyurgyík László: A 2011. évi népszámlálás lakossági mikroadatai. In.: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2015/3. – 123–125. p.