A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat lexikai adatbázisának bővítése. Szótárfejlesztési, etimológiai és informatikai munkálatok – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat lexikai adatbázisának bővítése. Szótárfejlesztési, etimológiai és informatikai munkálatok

A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat lexikai adatbázisának bővítése. Szótárfejlesztési, etimológiai és informatikai munkálatok

A pályázat célja határon túli magyar szókészleti elemek gyűjtése és szófajtani, etimológiai, nyelvföldrajzi, valamint kontaktológiai szempontú feldolgozása. Ennek eszköze a Termini magyar–magyar szótár és adatbázis, melynek célja egyrészt az, hogy a felhasználók megismerhessék más magyar nyelvváltozatok sajátos szavait és szójelentéseit, másrészt az, hogy e régiók beszélői megismerhessék e szavak közmagyar megfelelőit (ha vannak ilyenek). Ezen kívül a szótár és az adatbázis a határon túli nyelvváltozatok tudományos kutatásának is forrása, ill. eszköze.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2018-március
Befejezés éve2018-december
RészlegGramma Nyelvi Iroda
ProgramvezetőBenő Attila (Románia)
RésztvevőkJuhász Tihamér (Románia) Kolláth Anna (Szlovénia, Ausztria), Lanstyák István (Szlovákia), Lehocki-Samardžić Anna (Horvátország), Márku Anita (Ukrajna), Molnár Csikós László (Szerbia)
Idei terv

2018 március: a projekt előző szakaszának lezárása
2018 április–augusztus: a projekt következő szakaszának előkészítése
2018 szeptember–december: a projekt következő szakaszának munkálatai

Eddigi eredmények

Maga a Termini magyar–magyar szótár és adatbázis, ill. a felhasználásával készülő szakmai és tudományos publikációk