A turizmus szerepe és perspektívái a dél-szlovákiai területfejlesztésben – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A turizmus szerepe és perspektívái a dél-szlovákiai területfejlesztésben

A turizmus szerepe és perspektívái a dél-szlovákiai területfejlesztésben

A turizmus a világgazdaság vezető ágazatainak egyike, ezért a falvakban, a városokban és a régiókban rejlő turisztikai potenciál kiaknázása és piacképessé tétele, illetve a turisztikai iparág különféle szegmenseinek fejlesztése nagyon lényeges a világon bárhol. A turisztikai versenyképesség végett elengedhetetlen a regionális folyamatoknak és tényezőknek a feltárása és megismerése. Különösen így van ez Dél-Szlovákiában, amely egyedülálló természeti és kulturális örökséggel rendelkezik, s ahol a települések többségénél a jovő szempontjából kulcsfontosságú gazdaság-fellendítő ágazatnak tekinthető a turizmus.
CímkézveKutatás
Kezdés éve2011-01
Befejezés éve2011-12
RészlegA turizmus szerepe és perspektívái a dél-szlovákiai területfejlesztésben
ProgramvezetőLelkes Gábor
RésztvevőkLelkes Gábor
Idei terv
A kutatás során interdiszciplináris szemlélet lesz
alkalmazva, amely alapvetően a közgazdaságtudomány és regionális
tudomány módszerein alapul. A kutatásban alkalmazott módszerek (swot és
in-depth elemzés, matematikai-statisztikai módszerek, kérdőíves
felmérés, interjúk) segítségével lehetőség nyílik a gazdaság
innovációját ösztönző, illetve fékező faktorok pontos feltárására, a
szlovák-magyar határmente gazdasági versenyképességi elemeinek
meghatározására.

 1. A dél-szlovákiai régiókra vonatkozó aktuális turisztikai és gazdasági adatbázis feldolgozása – térinformatikai megjelenítés
 2. A
  dél-szlovákiai régiók gazdasági fejlesztési programjainak in-depth
  elemzése a turizmus szerepének feltárása érdekében (kiemelten a
  dél-szlovákiai magyar kisebbségi térre vonatkozóan)

 3. Terepmunka
  – interjúk és kérdőíves felmérés készítése – a turisztikai
  vállalkozások képviselőivel, idegenforgalmi irodák és turisztikai
  fejlesztési ügynökségek munkatársaival, valamint a polgármesterekkel az
  egyes régiók turisztikai helyzetének feltérképezése végett.

 4. Tudományos értekezés elkészítése (60 oldal)

A kutatási program eredményei egy 60 oldalas tanulmányban kerülnek összefoglalásra, mely széles gazdasági összefüggés-rendszerben ad majd képet a dél-szlovákiai idegenforgalom innovációs képességéről, valamint számos ajánlást és cselekvési javaslatot fog tartalmazni a szlovák-magyar határmenti régiókban felmerült gazdasági problémák kezelésére – ugyanis a terek gazdaság sikere azon múlik, hogy milyen gyorsan képesek a számukra releváns információkat beszerezni, és a változásokra reagálni.

A kutatás eredményei egyértelműen hasznosíthatóak lesznek a területfejlesztési és turizmusfejlesztési élet szereplői körében. A kutatás eredményeit felhasználhatják a dél-szlovákiai és szlovák-magyar határmenti turisztikai, gazdasági és területfejlesztési szereplők (fizikai és jogi személyek egyaránt), akik a kutatás eredményeinek ismeretében meghatározhatják a vállalkozásuk számára megfelelő reformokat, innovációs lépéseket, melyek ismeretében a vállalkozás, valamint ezáltal a település, illetve a régió versenyképessége növekedhet (előnyszerzésre használhatják fel a feltárt tudást, eredményesebben versenyezhetnek a piacon). A periféria felzárkózhat a centrumhoz.

A kutatás eredményeként megszületendő tanulmány továbbá szakirodalomként is használható lesz (elsősorban az idegenforgalmi és gazdasági szakirányon tanuló diákok számára), ugyanis az adott kutatási területtel és témával kapcsolatban kevés szakirodalom jelent meg az elmúlt években, valamint fontos kiemelni, hogy a dél-szlovákiai turizmus gazdasági szerepéről még nem készült kutatás.

Tudományos értekezés az alábbi tartalmi vázlat alapján:

 • Turizmus és turizmusfejlesztési politika Szlovákiában (a jogi és a politikai háttér alakulása központi és regionális szinten, a magyar kisebbség által lakott tér a fejlesztési stratégiák tükrében (kormányzati és  politikai stratégiák)
 • A turizmus legjelentősebb regionális szereplői (a gazdasági folyamatokat befolyásoló intézményrendszer fontosabb szereplőinek áttekintése, többek közt a regionális és helyi önkormányzatok fejlesztési elképzeléseinek bemutatása, a gazdaságélénkítő nonprofit és forprofit intézmények áttekintése)
 • Dél-Szlovákia turizmusa (valamennyi alfejezetben a számottevő magyar kisebbséggel rendelkező kistérségeken lesz a hangsúly)
   • A turizmus különféle ágazatainak helyzetelemzése
   • A turizmus-marketing
   • A fejlesztési lehetőségek feltérképezése, a fejlesztési lehetőségek eszközhátterének felvázolása, turisztikai versenyképesség erősítésének feladatai, a gazdasági válság hatása a turizmusra, a dél-szlovákiai régiók turisztikai folyamatainak várható alakulása
 • Konklúzió, az eredmények és következtetések összegzése az elemzések alapján
 • Mellékletek, irodalomjegyzék