A választópolgárok elvárásai a Magyar Koalíció Pártjával szemben (2002-2006) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A választópolgárok elvárásai a Magyar Koalíció Pártjával szemben (2002-2006)

A választópolgárok elvárásai a Magyar Koalíció Pártjával szemben (2002-2006)

2002

I. Reprezentatív szlovákiai magyar mintán végzett standard kérdőíves felmérés a szlovákiai magyarok

 • választási hajlandóságáról,
 • pártpreferenciáiról,
 • hogyan ítélik meg a Magyar Koalíció Pártját (a továbbiakban MKP) és annak tevékenységét,
 • az EU csatlakozásról szóló népszavazáson való részvételükről,
 • hogyan képzelik el az integráció következményeit,
 • mi a véleményük az önálló magyar egyetemről, a státustörvényről, a Magyar Igazolványról,
 • tapasztalataikról az MKP egyes szintjeinek működését illetően,
 • milyen tömegkommunikációs eszközökből tájékozódnak.

A mintát 800 felnőtt, azaz 18 éven felüli magyar megkérdezett alkotta. A felmérés Szlovákia magyarlakta területén zajlott, összesen 46 településen.

II. Kvalitatív szociológiai felmérés a szlovákiai felnőtt lakosság körében. A felmérés fókuszcsoportos módszerrel zajlott. Öt csoportot szólaltattunk meg, ezek közül három magyar nemzetiségű alanyokból állt. Az irányított csoportbeszélgetések időtartama 150-180 perc volt.
A felmérésben azt vizsgáltuk,

 • hogyan élik meg a választópolgárok a jelenlegi időszakban végbemenő társadalmi-gazdasági változásokat (munkanélküliség – új foglalkoztatási törvény, egészségügyi reform, az Európai Únióhoz való csatlakozás folyamata)
 • mi a véleményük a felmérés időpontjában leginkább vitatott közéleti témákról (EU-népszavazás, a népszavazás előtti kampány, magyar egyetem, régiófejlesztés)
 • milyennek tapasztalják az MKP választópolgárokhoz való viszonyát.

Mindezzel azt a célt követtük, hogy megismerjük

 • a megkérdezettek társadalmi közérzetét,
 • aktuális közéleti kérdésekkel kapcsolatos véleményeiket,
 • az MKP-ról, mint pártról kialakult nézeteiket,
 • az MKP-nak a választóihoz, illetve az állampolgárokhoz való viszonyulását bizonyító tapasztalataikat,
 • elvárásaikat az MKP-val szemben.

 

2006

Az MKP 2006-os parlamenti választás eredménye, illetve a választás után kialakult politikai helyzet értékelése. (Elemzés)

A megközelítésünk megpróbál objektív képet adni négy fontos területen:

 1. A választási eredmények összegzése terén. Itt elsősorban a statisztikai kimutatások feldolgozására szorítkozunk különös tekintettel az eredmények térszerkezeti vonatkozásaira.
 2. A kampány értékelésére nem vállalkozhattunk, hiszen ez a párt belső ügye, és időhiányában sem tudtunk volna elvégezni ilyen feladatot. Viszont javaslatokat teszünk egy olyan mechanizmus kialakítására, amely lehetővé teheti az előrehozott választásokra, vagy általában a választásokra való felkészülést.
 3. Nagyon fontos a szlovákiai magyarság politikai identitása. Az eddigi kutatási eredményeink összesítése reális képet ad arról, hogy milyen is a szlovákiai magyarok politi-kai értékorientáltsága, és milyen következtetéseket lehet levonni mindebből a jövőre vonatkozólag.
 4. Egy politológiai elemzésben arra kerestük a választ, hogy a választás után kialakult helyzetben milyen alternatívák, kényszerpályák, illetve kitörési lehetőségek vannak az MKP előtt.
CímkézveKutatás
Kezdés éve2002-01
Befejezés éve2006-12
RészlegSzociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege
ProgramvezetőMészárosné Lampl Zsuzsanna
RésztvevőkLelkes Gábor, Öllös László, Tóth Károly. Kérdezőbiztosok. A fókuszcsoportok szervezői: Csala Kornélia, Hajdú István, Kmotrik Péter, Kulcsár Mária, Végh László, Szarka Krisztina, technikai munkatárs Sebő Roland, Kovács Lajos.
Eddigi eredmények

Zárójelentés az MKP számára

Partnerintézmények

Westminster Alapítvány