A zsidóság szerepe egy határmenti kisváros, Párkány kultúrájában – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A zsidóság szerepe egy határmenti kisváros, Párkány kultúrájában

A zsidóság szerepe egy határmenti kisváros, Párkány kultúrájában

A komáromi Etnológiai Központ fotótárában már megtalálható a párkányi zsidó temető fotó-dokumentációja, azonban az egykori jelentős lélekszámú párkányi zsidó közösség kultúrájá-nak kutatásával eddig még nem foglalkozott senki, s mindezidáig egyetlen néprajzi szempon-tú komplex kutatás sem valósult meg egy magyar többségű településen élő zsidó közösségről. Egy ilyen kutatás elvégzése tehát nagyon időszerű. A kutatás – amellett, hogy komplex képet kíván nyerni a párkányi zsidó közösség életéről, nagy hangsúlyt kíván fektetni az interetnikus kölcsönhatások vizsgálatára is, azaz választ kíván kapni arra kérdésre: hogyan hatott a zsidó lakosság kultúrája a többség kultúrájára az együttélés során. Ezen túl rekonstruálni kívánja a zsidó kereskedelem, üzletek, iskola, kávéház, zsinagóga, színjátszó kör, zenekar helyzetét, te-vékenységét és szerepét a városban, valamint felkutatni azokat a nyomokat, amelyek 10-15 év múlva már egyáltalán nem lesznek fellelhetők

CímkézveKutatás
Kezdés éve2008-01
Befejezés éve2008-12
RészlegA zsidóság szerepe egy határmenti kisváros, Párkány kultúrájában
ProgramvezetőFórum Kisebbségkutató Intézet, Etnológiai Központ
RésztvevőkBaranyovics Borisz
Eddigi eredmények

A kutatás eredményeként sor került a párkányi zsidó temető komplex dokumentálására (az anyag az Etnológiai Központ Temető Dokumentáció c. gyűjteményében található), illetve a recens gyűjtések előzetes eredményei, kéziratos formában a Néprajzi Adattárban hozzáférhetőek.