Adalékok a komáromi zsidóság történetéhez, különös tekintettel a temetkezési kultúrára és annak változásaira – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Adalékok a komáromi zsidóság történetéhez, különös tekintettel a temetkezési kultúrára és annak változásaira

Adalékok a komáromi zsidóság történetéhez, különös tekintettel a temetkezési kultúrára és annak változásaira

Az Etnológiai Központ által végzett és irányított eddigi kutatásaink során Dél-Szlovákia magyarlakta településein található temetőkön kívül néhány település izraelita temetőjéről is készült teljes (Nagytárkány, Alsószeli, Felsőszeli, Ógyalla, Párkány, Tardoskedd, Ipolyság (ortodox és status quo temető), Rekenyeújfalu, Csicsó,  vagy részleges, fényképdokumentációt (pl. Losoncon). A temetkezési szokások kutatása alkalmával egy adott településen igyekeztünk képet kapni az egykor ott élő zsidóság temetkezési szokásairól is, (pl. Nagytárkányban, valamint Alsószeliben és Felsőszeliben) azonban ez mindig nehézségekbe ütközött, mivel a kutatott települések zsidó lakosságát vagy a koncentrációs táborban ölték meg, vagy pedig elköltöztek az adott településről Izraelbe és máshová, így csupán a legidősebb generációhoz tartozó nem zsidó helyi lakosok emlékeire támaszkodhattunk. Máig csak töredékes ismeretekkel rendelkezünk egy-egy település zsidó temetkezési szokásairól, de annak változásairól is a 20-21. század folyamán.  Komáromban jelentős és népes zsidó közösség élt (számuk meghaladta a kétezret), amely a Holocaust, valamint az azt követő elköltözések, illetve a természetes halálozás következtében jelentősen megfogyatkozott. Ennek ellenére a  városban még  található Zsidó Hitközség, s aránylag rendben tartott, ma is használt temetővel rendelkezik.

A kutatás célja a komáromi zsidóság temetkezési szokásainak és temetőkultúrájának (a temető komplex dokumentációja alapján) változásait szélesebb összefüggésben történő vizsgálata (pl. kulturális hatások, temetőkultúra változásai). A vizsgálat tárgyát képezi továbbá a komáromi zsidók 20. századi története, különös tekintettel a holokausztra, valamint az emlékezés és emlékeztetés megnyilvánulásai nagyjából 100 év tükrében.

CímkézveDokumentációs tevékenység / Kézirat előkészítése / Publikáció / Kutatás
Kezdés éve2008-01
Befejezés éve2016-12
RészlegEtnológiai Központ
ProgramvezetőL. Juhász Ilona
Idei terv

A temető részletes dokumentációjának elkészitées , valamint az elhunytak nevének azonositása a  kizárólag héber feliratú sírjeleken. A komáromban megjelent és megjelenő lapok átnézése, valamint könyvtári és levéltári munka.

Eddigi eredmények

A kutatás eddigi részedményei az alábbi publikációkba beépitve jelentek meg:

2010

A holokauszt emlékjelei tájainkon. Új Szó, Szalon melléklet 2010. június 19. 12-13. p.

Fried Kálmán utca és Fried Kálmán reliefje (A komáromi városi tanács
1918. májusi közgyülésén hozott meghiúsult határozata). Hitközségi Hiradó (2010) 1. sz., 6. és 4. p.

L. Juhász Ilona: Neveitek e márványlapon… A Háború jelei. (Adalékok a világháborús emlékjelek etnológiai szempontú értelmezéséhez). Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2010, 408. p, ill.

A holokauszt emlékjelei Dél-Szlovákiában.
http://korosmezokam.atw.hu/files/L_Juhasz_I_Holokauszt_emlekjelek_mt.pdf (elektronikus publikáció)

2013:

L. Juhász Ilona: A komáromi zsidó temető és emlékezés az elhunytakról. In Mozaikok a komáromi zsidóság történetéből. Paszternák András–Paszternák Tamás szerk. Komárom: Komáromi Zsidó Hitközség 2013, 8–29. p.

2016:

Juhász Ilona: Gábor Pap. Promotor des reformiert-jüdischen Dialogs als Bischof in Transdanubien. Reformiertes Kirchenblatt 94, 2016/3, 5. p.

2018:

Juhász Ilona: Emlékezés és emlékeztetés. A komáromi zsidóság emlékjelei. Fórum Társadalomtudományi Szemle 20, 2018/2, 3–47. p.