Aktuális közérdekű kérdések 2015-ben – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Aktuális közérdekű kérdések 2015-ben

Aktuális közérdekű kérdések 2015-ben

A felmérés célcsoportját a Dél-Szlovákiában élő 18 éven felüli magyarok képezték. Az

1 000 fős minta nem, kor, iskolai végzettség, településtípus és a magyarok járásonkénti részaránya szerint volt reprezentatív. A lekérdezés időpontja: 2015. április 1. – április 15.

Az említett jellemzők szerint reprezentatív lakossági felmérés Dél-Szlovákia 16 járásának 60 településén, valamint Pozsony és Kassa városában  zajlott.

Fő témák: általános, nemzeti és politikai értékrend, nemzetiség – deklarált identitás, családi és nyilvános nyelvhasználat,  az iskolaválasztás és annak indokai, a személyes élet egyes területeivel való elégedettség, a társadalmi élet egyes területeivel való elégedettség, a személyes és a közössére irányuló jövőkép, érdeklődés a közéleti kérdések iránt, hírforrások preferenciája, a politika egésze és a politikusok iránti bizalom, választási hajlandóság, pártpreferenciák, választói magatartás.

Az elsődleges eredmények ismertetésére 2015. május 25.-én Zsigárdon került sor.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2015-01
Befejezés éve2016-12
RészlegSzociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege
ProgramvezetőLampl Zsuzsanna
RésztvevőkSzarka Kriszta, Horváth Malvin
Eddigi eredmények

Lampl Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok nemzeti identitásának néhány vetülete korcsoportos megközelítésben. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2015/3, 3-23. p.

Lampl Zsuzsanna: Niektoré aspekty národnej identity slovenských Maďarov podľa vekových skupín. In Lampl, Zsuzsanna (Ed.): Fórum spoločenskovedná revue 2018. Zborník štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitútu pre výskum menšín. Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 2018, 63–83. p., ISBN 978-80-89978-02-1

Lampl Zsuzsanna: Magyar szülő egyenlő magyar gyermek?  In Bott Domonkos Lívia (Ed.): Gyermekek kisebbségben. Somorja, Futureg, 2018, 17–23. p., ISBN 978-80-570-0192-8

Lampl Zsuzsanna: Mi aggaszt bennünket? Új Szó, 2015. július 31.