Arany A. László hagyatékának a feldolgozása – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Arany A. László hagyatékának a feldolgozása

Arany A. László hagyatékának a feldolgozása

Arany A. László kéziratos hagyatékának a Fórum Kisebbségkutató Intézet levéltárba kerülése után megkezdődött az 1940-es évekbeli, Nyitra vidéki népköltészeti gyűjtés anyagának a rendszerezése és feldolgozása. Ennek eredményeként jelent meg a Nyitra vidéki népballadák című gyűjteményes és reprezentatív kötet. Ezzel azonban korántsem merültek ki a kéziratos hagyatékban rejlő kutatási lehetőségek. Már az említett kötet összeállítása során felvetődött egy sor, további mikrofilológiai vizsgálatot igénylő téma lehetősége. Ezek közül kettő elvégzésére került sor 2014 folyamán:

  1. A Kőműves Kelemenné balladája töredéke és annak jelentősége a ballada elterjedésének kérdéseiben,
  2. A Máriacelli leány című ponyvaballada interetnikus összefüggéseinek kérdései.
CímkézvePublikáció
Kezdés éve2014-01
Befejezés éve2014-12
RészlegEtnológiai Központ
ProgramvezetőLiszka József
Eddigi eredmények
  • Liszka József: Hol ringtak a bölcsők? Kérdések és válaszkísérletek a Kőműves Kelemenné balladájával kapcsolatban. Fórum Társadalomtudományi Szemle 16, 2014/1, 3–32. p.
  • Liszka József: A Kőműves Kelemenné ballada változatai a szlovákiai magyar tankönyvekben. Tanulságok és problémafelvetés. Eruditio–Educatio 9, 2014/4, 33–42. p.
  • Liszka József: Na hraniciach populárnej literatúry a ľudovej slovesnosti. K jednej maďarsko-slovensko-českej pútnickej legende a k jej medzinárodným súvislostiam. Národopisná revue 24, 2014/2, 101–116. p.
  • Liszka József: Újabb adatok, gondolatok „a szívétől megfosztott leány” balladájához. In „Kívül aranyos, belül irgalmas…” Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna emlékére. Balassagyarmat: Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma 2018, 251–264. p.