Arany A. László hagyatékának néprajzi szempontú feldolgozása (befejező szakasz) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Arany A. László hagyatékának néprajzi szempontú feldolgozása (befejező szakasz)

Arany A. László hagyatékának néprajzi szempontú feldolgozása (befejező szakasz)

2013:

Kapcsolódó publikáció:

Liszka József: Átmenetek. Folklór és nem-folklór határán. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara 2013, 288 p. /Monographiae Comaromienses 12./ ISBN 978-80-8122-090-6

2012:

Kapcsolódó publikáció:

Liszka József: Nagy Mária Celli leány. Adalékok egy zoborvidéki ponyvaballada közép-európai összefüggéseihez. In A tudomány vonzásában. Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére. Simon Szabolcs–Török Tamás szerk. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kar 2012, 239–268. p. ISBN 978-80-8122-053-1

2009:

Kapcsolódó publikáció:

Liszka József szerk.: Nyitra vidéki népballadák Arany A. László hagyatékából. Szerkesztette, a kísérő tanulmányt és a jegyzeteket írta Liszka József. A kotta- és képanyagot válogatta, gondozta Nagy Myrtil. H.n.: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2009, 199 p. ISBN 978-80-89249-29-9 /Jelek a térben 2./

2008:

A közelmúltban előkerült Arany A. László kéziratos hagyatéka (vagy annak egy része), amiben jelentős mennyiségű néprajzi, elsősorban népköltési gyűjtés található. A hagyatékban lévő, 6 dossziényi, főleg, de ne kizárólag Nyitra környékén gyűjtött népdalok, -balladák elsődleges rendszerezése, átválogatása 2008-ban megtörtént. 1944-ben jelent meg a készülő Nyitravidéki népballadák (Putz Éva, Arany László és Kovács Gergely gyűjtéséből) c. kötet mutatványanyaga, amely a Putz Éva által 1941-ben Zsérén, a 66 éves Benc Luca előadása nyomán lejegyzett Fehér László balladájának szövegét adja közre. A tervezett gyűjtemény a Szlovákiai Magyar Közlemények 2. köteteként látott volna napvilágot. Arany A. László hagyatékból előkerült a tervezett kötet teljes, nyomdába előkészített, metszetekkel kiegészített kézirata.

CímkézvePublikáció / Kutatás
Kezdés éve2012-01
Befejezés éve2012-12
RészlegEtnológiai Központ
ProgramvezetőLiszka József
RésztvevőkNagy Myrtil
Idei terv
  • A kéziratos hagyaték aprólékos, mikrofilológai feldolgozása
  • az 1944-ben tervezett kötet rekonstrukciójának, ill. kritikai kiadásának az előkészítése
  • a nyelvészeti cédulagyűjtemény néprajzi szempontú áttekintse, elemzése
Eddigi eredmények

A kutatás megvalósult, eredménye önálló, reprezentatív kötet formájában jelent meg:

Liszka József (szerk.): Jelek a térben 2. Nyitra vidéki népballadák