Az 1. világháború mindennapjai a hátországban. Adalékok „A Kárpáti falvak újjáépítése” és a „Károly király gyermeknyaraltatása” címmel meghirdetett országos jótékonysági mozgalomhoz – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Az 1. világháború mindennapjai a hátországban. Adalékok „A Kárpáti falvak újjáépítése” és a „Károly király gyermeknyaraltatása” címmel meghirdetett országos jótékonysági mozgalomhoz

Az 1. világháború mindennapjai a hátországban. Adalékok „A Kárpáti falvak újjáépítése” és a „Károly király gyermeknyaraltatása” címmel meghirdetett országos jótékonysági mozgalomhoz

Az első világháború történetéről számos munka született, azonban a hátország mindennapjairól még mindig nagyon keveset tudunk, különösen érvényes az a mai Szlovákia magyarlakta területeire vonatkozóan. E történeti-néprajzi szempontú kutatás célja az volt, hogy feltárja, miképpen valósult meg ezen a területen a gyakorlatban két fontos országos jótékonysági akció: a kárpáti hadműveletek során északkelet Magyarországon elpusztított falvak újjáépítése céljával meghirdetett  „Kárpáti falvak újjáépítése”, valamint az 1918 nyarán megvalósult „Károly király gyermeknyaraltatása” országos akció.

Mivel a nagy időtávlat miatt a témával kapcsolatban már nincs lehetőség az eseményeket átélt adatközlők megszólaltatására, ezért a kutatás során a korabeli lapokban megjelent cikkek segítségével próbáltuk meg rekonstruálni az eseményeket, hogy képet kapjunk, milyen szerepe volt a helyi lakosságnak az említett két akció megvalósításában.

CímkézvePublikáció
Kezdés éve2014-01
Befejezés éve2014-12
RészlegEtnológiai Központ
ProgramvezetőL. Juhász Ilona
Eddigi eredmények
  • Juhász Ilona: Az első világháború hatása a húsvéti ünnepkörre. Adalékok a korabeli sajtóból. Híd 78, 2014/6, 100–110. p.
  • Juhász Ilona: A Károly király gyermeknyaraltatási akciói 1918 nyarán – 1. Osztrák gyerekek a mai Szlovákia magyarlakta területein. A korabeli sajtóhírek alapján. Fórum Társadalomtudományi Szemle 16, 2014/2, 71–101. p.
  • Juhász Ilona: A Károly király gyermeknyaraltatási akciói 1918 nyarán – 2. Magyarországi gyerekek nyaralása Ausztriában. A korabeli sajtóhírek alapján. Fórum Társadalomtudományi Szemle 16, 2014/3, 123–145. p.
  • Juhász Ilona: A nemzeti áldozatkészség szobrai. Új Szó 67, 2014.7.19., 19. p. (Szalon 8, 2014/28)