Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc (cseh)szlovákiai recepciója – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc (cseh)szlovákiai recepciója

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc (cseh)szlovákiai recepciója

A magyarországi Nemzeti Emlékezet Bizottságával közösen lebonyolított kutatás alapvető célját az 1956-os forradalom csehszlovákiai recepciójának az eddiginél mélyebb feltárása és a témával kapcsolatos primer források begyűjtése jelentette. A kutatás kiterjedt a téma csehszlovák illetve szlovákiai magyar vonatkozásainak a vizsgálatára is. A kutatás elsődleges helyszíneit a pozsonyi és prágai levéltárak mellett a járási levéltárak jelentették.

A kutatás részcéljai:

– azoknak a történések az összegzése, amelyeket a csehszlovák pártvezetés, a honvédség, a határőrség és a belügyi szervek léptettek életbe 1956. október 23-a után elsősorban Szlovákia területén.

– a forradalom alatt – különböző okok miatt – Csehszlovákiába átmenekült magyarországi személyek sorsának feltárása

– az eddig még kevésbé dokumentált és feltárt egyéni és csoportos ellenállási formáknak a feltárása

– az 1956-os forradalommal kapcsolatos csehszlovák propaganda feltárása és dokumentálása

– a csehszlovák pártállamnak a kádári rendszer kiépítéséhez nyújtott segítségének a feltárása

– a szlovákiai magyar lakosság egyéni kiállásának, de egyben a hatalommal való kollaborációjának az eddiginél teljesebb feltárása

CímkézveKutatás
Kezdés éve2015-01
Befejezés éve2016-12
RészlegTörténeti Kutatások Részlege
ProgramvezetőBukovszky László
RésztvevőkPopély Árpád, Simon Attila
Eddigi eredmények

A kutatás eredményeként két kötetet jelentettünk meg, valamint elkészült az 1956-os forradalom csehszlovákiai recepciójával foglalkozó dokumentumok elektronikus gyűjteménye is.

Publikációk:

Simon Attila (szerk.): Az 1956-os forradalom visszhangja Csehszlovákiában. Nemzeti Emlékezet Bizottsága –Fórum Kisebbségkutató Intézet, Budapest – Somorja, 2018.

Simon Attila (ed.): Revolúcia v susedstve. Maďarská revolúcia v roku 1956 a Slovensko. Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 2017.

Popély Árpád: A pozsonyi Új Szó és az 1956-os magyar forradalom. A forradalommal szembeni propaganda a szlovákiai magyar pártlapban. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2016 (XVIII. évf.) 4. szám, 11–31. p.

Popély Árpád: Bratislavské Új Szó a maďarská revolúcia roku 1956. Protirevolučná propaganda v maďarskom denníku ÚV KSS. Fórum spoločenskovedná revue 2016, 81–100. p.

Popély Árpád: Praha, Bratislava a maďarská revolúcia roku 1956. In: Simon, Attila – Michálek, Slavomír a kol.: Revolúcia v susedstve. Maďarská revolúcia v roku 1956 a Slovensko. Šamorín – Bratislava – Budapest, Fórum inštitút pre výskum menšín – Historický ústav SAV – Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017, 53–70. p.

Popély Árpád (zost.): Maďarská revolúcia roku 1956 a Československo (výberová bibliografia). In: Simon, Attila – Michálek, Slavomír a kol.: Revolúcia v susedstve. Maďarská revolúcia v roku 1956 a Slovensko. Šamorín – Bratislava – Budapest, Fórum inštitút pre výskum menšín – Historický ústav SAV – Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017, 151–160. p.

Popély Árpád: Prága, Pozsony és az 1956-os magyar forradalom. In: Simon Attila (szerk.): Az 1956-os forradalom visszhangja Csehszlovákiában. Budapest – Somorja, Nemzeti Emlékezet Bizottsága – Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018, 17–44. p.

Popély Árpád: A magyar forradalommal szembeni propaganda a pozsonyi Új Szóban. In: Simon Attila (szerk.): Az 1956-os forradalom visszhangja Csehszlovákiában. Budapest – Somorja, Nemzeti Emlékezet Bizottsága – Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018, 117–137. p.

Popély Árpád (összeáll.): Az 1956-os magyar forradalom és Csehszlovákia – válogatott bibliográfia. In: Simon Attila (szerk.): Az 1956-os forradalom visszhangja Csehszlovákiában. Budapest – Somorja, Nemzeti Emlékezet Bizottsága – Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018, 185–192. p.

Partnerintézmények

Nemzeti Emlékezet Intézete, Budapest