Az 1965-ös árvíz bibliográfiájának összeállítása – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Az 1965-ös árvíz bibliográfiájának összeállítása

Az 1965-ös árvíz bibliográfiájának összeállítása

A Bibliotheca Hungarica elsődleges feladatának tekinti a szlovákiai helytörténeti munkák gyűjtését és archiválását. Ezen gyűjtemény adatainak feldolgozása és bibliográfiában történő közzététele elősegítheti kutatóink tájékozódását a gyorsan gyarapodó helytörténeti irodalomban.

A szlovákiai magyarokat sújtó természeti katasztrófák közül kétségkívül az 1965-ös dunai árvíz volt a legnagyobb.  Az 50 éve bekövetkezett szörnyű tragédia évfordulójára való tekintettel, az előző évek tapasztalatai alapján számítottunk a kutatók fokozott érdeklődésére.

A felmerülő igények alapján az év elején sor kerül a Bibliotheca Hungarica állományának módszeres vizsgálatára, különös tekintettel a korabeli regionális sajtó állományunkban meglévő évfolyamainak tanulmányozására a témával kapcsolatban. A könyvtár állománya alapján összeállítottuk a 1965-ös árvízről szóló írások bibliográfiáját. Az egyes monográfiák, tanulmánykötetek, könyvekben szereplő egyéb írások bibliográfiai adatai tartalmazzák a könyvtári jelzetet is.

A gyűjtőmunka kiterjedt az Intézet könyvtárában megtalálható valamennyi periodikumra. A bibliográfia mellékleteként mappába gyűjtöttük a folyóiratokban szerepelt cikkek fénymásolatát is. Az elkészült bibliográfia és a melléklet a Bibliotheca Hungaricában hozzáférhető.

CímkézveEgyéb kutatások
Kezdés éve2015-01
Befejezés éve2015-12
RészlegBibliotheca Hungarica
ProgramvezetőVégh László
RésztvevőkRoncz Melinda, Sebő Bugár Beáta
Idei terv

Jan.-máj.: cikkek kigyűjtése, fénymásolása

Máj.-jún.: cikkek adatainak számítógépes feldolgozása

Jún.-júl.: Facebook-oldalon megemlékezés

A felmerülő igények alapján az év elején sor kerül a Bibliotheca Hungarica állományának módszeres vizsgálatára, különös tekintettel a korabeli regionális sajtó állományunkban meglévő évfolyamainak tanulmányozására a témával kapcsolatban. Célunk az 1965-ös árvízről szóló írások bibliográfiájának összeállítása a könyvtár állománya alapján. Az egyes monográfiák, tanulmánykötetek, könyvekben szereplő egyéb írások bibliográfiai adatai tartalmazni fogják a könyvtári jelzetet is.

Eddigi eredmények

A projekt során az Adatbank felületén található Biblionetes könyvtárba felkerült a Víz, víz, víz c. kötet digitalizálva, melynek  online elérhetősége: http://185.28.144.11:7080/jadox/portal/displayImage.psml?docID=104&qdcId=22&filter=%22V%C3%ADz%2C+v%C3%ADz%2C+v%C3%ADz%2C+v%C3%ADz%22&libraryId=-1&limit=10&offset=1&origOffset=4&schemaId=0&resultType=0&site=browse.

Figyelemmel követtük a napi sajtót, valamint a közösségi portálokat az évfordulós előkészületekkel kapcsolatban. Az Intézet Facebook-oldalán az általunk összeállított bibliográfiát alapul véve megemlékeztünk az 1965-ös árvízi tragédiáról a fotótárunkba 2015-ben bekerült fotók, illetve a cikkbibliográfiában összegyűjtött korabeli újságcikkek segítségével.