Az adventi koszorú. Az elterjedés kérdőíves felmérése – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Az adventi koszorú. Az elterjedés kérdőíves felmérése

Az adventi koszorú. Az elterjedés kérdőíves felmérése

2010:

A kutatás lezárult, a lekérdezés eredményei annyira homogének lettek (értsd: az adventi koszorú elterjedtsége olyan fokon van), hogy az adatlapok értelmezése, elemzése értelmetlen lenne.

2009:

1999-ben a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központja hét kijelölt településen (Boldogfa, Sókszelőce, Komárom, Kisújfalu, Baraca, Rudna, Rekenyeújfalu) egy kérdőíves felmérést végzett annak felderítésére, hogy az adventi koszorú jelensége milyen intenzitással és mely társadalmi rétegek körében terjed. Az eredményről akkor egy tanulmányban számoltunk be (Liszka József: Az adventi koszorú. Egy felmérés előzetes eredményei. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2, 2000/1, 147–156. p.). Az időközben eltelt egy évtized indokolja, hogy a felmérést megismételjük, ami az időközben végbement változások rögzítését teszi lehetővé. Terveink szerit – a korábbihoz hasonlóan – adventi időszakban végezzük a felmérést, mégpedig a kijelölt települések (Komárom esetében a kijelölt városrészek) összes háztartásában. A vizsgálat előkészítése a tervek szerint novemberben valósul meg majd az adventi időszakban (december) kerül sor a kérdőíves felmérésre. A kérdőívek kiértékelése 2010 januárjában-februárjában történhet meg. Kérdezőbiztosok: Danter Izabella, Fülöp Laura, Gecse Annabella, Kis Róbert, Juhász Éva, Csirkés Katalin, Vicsápi Edit, Baranyovics Borisz.

 

CímkézveKutatás
Kezdés éve2009-01
Befejezés éve2010-02
RészlegEtnológiai Központ
ProgramvezetőLiszka József
Eddigi eredmények

A lekérdezés megtörtént, az adatlapok az Etnológiai Központ Néprajzi Adattárában megtalálhatóak. Tekintettel arra, hogy az előző felméréshez képest jelentős változásokra nem került sor, külön tanulmány megirására nem látszott célravezetőnek. Az eredmények mindamellett bekerültek a Populáris kultúra (Somorja 2010) cimü kötetbe, illetve az adatlapok további elemzésekhez a kutatók rendelkezésre állnak.